Üdvözöljük a DEIDI honlapján!

Mozgásban konferencia

MTA

Subscribe to MTA hírcsatorna
Frissítve: 2 óra 27 perc

Külső tagjává választotta a Svéd Királyi Tudományos Akadémia Lovász Lászlót, az MTA elnökét

cs, 05/15/2014 - 11:15
A fizikai és kémiai Nobel-díjakat is javasoló intézmény rangos közönsége előtt tartott székfoglaló előadást "The mathematics of very large networks" (Nagyon nagy hálózatok matematikája) címmel az MTA elnöke. Lovász László ezt megelőzően Stockholmban találkozott Barbara Cannonnal, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia elnökével, és átvette a svédországi tudós társaság külső tagságát elismerő oklevelet.

Történelmi emlékezet és történettudomány

sze, 05/14/2014 - 14:37
A történészek felelősségének kérdése, a nemzeti önképet és identitást meghatározó tényezők, valamint a magyarországi zsidóság második világháborús tragédiájának emlékezete alkották az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya által szervezett, az Akadémia 185. közgyűléséhez kapcsolódó tudományos ülés fő témaköreit.

Tudós, aki megmaradt mérnöknek – emlékkiállítás és konferencia Kazinczy Gábor tiszteletére

k, 05/13/2014 - 09:16
Halálának 50. évfordulója alkalmából nyilvános konferenciával egybekötött kiállítással emlékezett a nemzetközi hírű mérnökre és tudósra, Kazinczy Gáborra az MTA Műszaki Tudományok Osztálya az Akadémia 185. közgyűléséhez kapcsolódó tudományos ülésén. A rendezvényen tartotta meg székfoglaló előadását Jean Salençon, az MTA nemrég megválasztott tiszteleti tagja, majd a mechanika elismert tudósai ismertették a tudományág legújabb eredményeit.

Akadémiai kutatók összegezték az anyagtudomány egyik izgalmas területének elméleti eredményeit

h, 05/12/2014 - 08:22
A speciális ipari ötvözetek, műanyagok és kerámiák tulajdonságainak optimalizálásához, valamint a biológiai szervezetek, szervek és minták mélyhűtésben való viselkedésével foglalkozó kriobiológiával kapcsolatos ismeretek bővüléséhez is hozzájárulhatnak azok az eredmények, amelyekről az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont öt kutatója írt szerkesztői felkérésre összefoglalót az egyik legrangosabb kémiai szakfolyóiratban.

Sikeresen befejeződött a Rosetta űrszonda új, magyar fejlesztésű szoftverének tesztelése

h, 05/12/2014 - 08:21
Magyar kutatók – köztük az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársai – fejlesztették ki a tíz éve felbocsátott európai üstököskutató űrszonda, a Rosetta leszállóegységének központi számítógépét. Az elmúlt évtized alatt a tudósok sok új ismeretet szereztek a célüstökösről, így a magyar fejlesztőknek pontosítaniuk kellett a komputer szoftverét, amely áprilisban sikeresen átesett az űrbeli tesztelésen.

Mérföldkövek a művelődéstörténet-írásban

p, 05/09/2014 - 11:32
A magyar művelődéstörténet-írás hagyományait, értelmezési kereteit és más tudományágakkal való kapcsolódási pontjait számba vevő előadásokban reflektált a diszciplína történetírásban betöltött helyére, jelentőségére és a paradigmaváltás lehetőségeire az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának az Akadémia 185. közgyűléséhez kapcsolódó tudományos ülése. A rendezvényen a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon legújabb és egyben utolsó, 14. kötetét, valamint a sorozat készülő digitális változatát is bemutatták.

Klímakutatás a földtörténeti múlttól az éghajlat-modellezésig –konferencia a Magyar Tudományos Akadémián

cs, 05/08/2014 - 13:47
Az elmúlt 250 millió évben lezajlott éghajlatváltozásokhoz s a jövőben várható klimatikus események modellezéséhez fűződő kutatások eredményeit ismertették az MTA Földtudományi Osztályának nagy érdeklődéssel kísért tudományos ülésén. A „PAGES (Past Global Changes) 2014: Klímakutatás a földtörténeti múlttól az éghajlat-modellezésig” című konferenciát az MTA 185. rendes közgyűléséhez kapcsolódva rendezték.

Lendületes kutatók átalakulás közben figyelték meg a molekulákat

cs, 05/08/2014 - 09:26
A jövő információs technológiáiban, az adattárolásban, molekuláris eszközök kifejlesztésében lehet szerepe az MTA Wigner FK Lendület Femtoszekundumos Spektroszkópiai Kutatócsoport legújabb kísérleteinek, amelyek során első ízben sikerült átalakulás közben közvetlenül megfigyelni funkcionális molekulák töltés- és spindinamikáját az atomi időskálán. A lendületes kutatók eredményeiket a Nature-ben tették közzé.

Átadták a Fizikai Fődíjat és a Fizikai Díjakat a Fizikai Tudományok Osztályának tudományos ülésén

sze, 05/07/2014 - 13:54
A Fizikai Fődíjat Iglói Ferenc, a fizikai tudomány doktora kapta a soktest-rendszerek kollektív viselkedésének statisztikus fizikai módszerekkel való vizsgálatában elért új eredményeiért. A Fizikai Díjat a mágneses kristályok szerkezetének és spindinamikájának kísérleti vizsgálatában elért eredményeiért Kézsmárki Istvánnak, valamint a kvark-gluon plazmában megfigyelhető kvarkállapotok kutatásában tett új megállapításiért Kovács Tamás Györgynek, az MTA doktorának ítélték oda.

„Legfőbb feladatomnak azt tekintem, hogy az Akadémia iránti nagy közbizalmat fenntartsam”

k, 05/06/2014 - 16:34
A Lendület program folytatását, az MTA és az egyetemek közötti együttműködés további erősítését, a tudományos eredmények értékelését övező vitákban való aktív részvételt, valamint a tudományos publikációkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos álláspont finomítását és hatékony érvényesítését nevezte elnöki programja főbb pontjainak Lovász László, az Akadémia új elnöke.

A legtöbb teljesítményindikátorban az erősödés jelei mutatkoznak

k, 05/06/2014 - 11:08
A szerkezeti megújítás, valamint az ehhez illeszkedő szervezeti változások, a kiválósági szempontok érvényesítése, a tudományterületeken átívelő interdiszciplináris kutatási témák bővülése következtében növekedő teljesítmény, magas minőségű kutatások, a nemzetközi kapcsolatok erősödése – e tendenciák jellemzik az Akadémia kutatóintézet-hálózatának 2013-as tevékenységét.

Megpecsételt hagyomány: Pálinkás József az Akadémia jelképével adta át az elnöki megbízatást

k, 05/06/2014 - 10:18
A Magyar Tudományos Akadémia leköszönő elnöke a Tudós Társaság 1832-ben készült pecsétnyomójának ezüstből készült, hű másolatát nyújtotta át Lovász Lászlónak, az MTA 20., kedden megválasztott új elnökének. Pálinkás József e hagyományteremtő gesztussal adta át megbízatását utódjának.

Lovász László a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke

k, 05/06/2014 - 09:37
Zárt ülésen választották meg a 185. közgyűlés keddi munkanapján a Magyar Tudományos Akadémia főállású vezetőit - az MTA elnökét, főtitkárát és főtitkárhelyettesét, továbbá az Akadémia alelnökeit, az elnökség egyes tagjait, a közgyűlési bizottságok tagjait és vezetőit, többek között a Doktori Tanács, a Felügyelő Testület, a Tudományetikai Bizottság és a Vagyonkezelő Testület tagjait.

2013 - a növekedés éve a Magyar Tudományos Akadémián

k, 05/06/2014 - 08:35
Korszakos jelentőségű beruházásokról, a megújult akadémiai kutatóhálózat eredményeiről, az MTA testületeinek, bizottságainak tavalyi tevékenységéről számolt be Pálinkás József elnök az Akadémia 185. közgyűlésének második napján.

Tisztújítás után: bemutatjuk az MTA új választott vezetőit

k, 05/06/2014 - 08:26
A Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésének döntése értelmében a következő három esztendőben Lovász képviseli elnökként a nagy múltú, rangos intézményt. A főállású választott vezetők közül a főtitkári feladatokat Török Ádám láthatja el, a főtitkár-helyettesi tisztséget pedig Barnabás Beáta Mária tölti be.

Jelentősen bővülő források, folyamatosan megújuló kutatási infrastruktúra

k, 05/06/2014 - 08:20
A szerkezeti megújulás, illetve a költséghatékonyságot erősítő lépések nyomán az elmúlt években növekvő költségvetésből mind több jut közvetlenül kutatási célokra - összegezte az Akadémia költségvetéséről és vagyoni helyzetéről szóló beszámolójában az elért eredményeket az MTA elnöki posztjáról két ciklus után távozó Pálinkás József. A dokumentumot a közgyűlés nagy többséggel fogadta el.

„Küzdelem nélkül nincs diadal" - Erdélyi János és Pulszky Ferenc emlékére

h, 05/05/2014 - 12:41
Az MTA 185. közgyűlésének első napján a reformkor két nagy hatású tudósa és kultúraszervező egyénisége, Erdélyi János és Pulszky Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás az Akadémián. A szekrénytárlattal folytatódik a kezdeményezés, hogy az MTA egy-egy neves tagjához kapcsolódó évforduló alkalmával az akadémiai Kézirattár és a Levéltár becses iratait, tárgyait bemutassák.

Utazás a koponyán belül: képalkotással az agyi kórfolyamatokról

h, 05/05/2014 - 11:01
Karinthy Frigyes példáján keresztül mutatta be az agyi képalkotó eljárások fejlődését, a klinikai idegtudomány eljárásait, új felfedezéseit Dóczi Tamás, az MTA rendes tagja az MTA 185. közgyűlésének első napján. A tudományos előadásban a Pécsi Tudományegyetem idegsebész-professzora a napjainkban kiemelt figyelemmel övezett idegtudományok társadalmi jelentőségére is felhívta a tudós közösség figyelmét.

Átadták az Arany János-díjakat és -érmeket

h, 05/05/2014 - 10:24
Az MTA 185. közgyűléséhez kapcsolódó Külső Tagok Fórumán Pálinkás József, az MTA elnöke átadta a külhoni magyar tudósok munkáját elismerő Arany János-díjakat és az Arany János-érmeket.

Tudomány és magyarság: a határon túli magyar kutatók és a külhoni magyar kutatások 2013. évi eredményei

h, 05/05/2014 - 10:15
Az MTA 185. közgyűlése Külső Tagok Fórumán Pálinkás József, az MTA elnöke, a külhoni magyar nyelvű és tárgyú kutatások ösztönzésének hatéves akadémiai pogramjait foglalta össze, majd Kocsis Károly, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke a Kárpát-medencei magyar tudományos szervezetek képviselőinek jelenlétében számolt be a határon túli magyar tudományosság program 2013-as eredményeiről.

Oldalak

 
 
 

Belépés