ANTAL ALEXANDRA

Antal_Alexandra 

Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program – Magyar irodalomtudományi alprogram – III. évfolyam

Elérhetőség (e-mail)

lana18.antal@gmail.com

Témavezető

Dr. Debreczeni Attila

Kutatási téma

A bécsi Magyar Hírmondó irodalmi nyilvánosságban betöltött szerepe
és közösségképző tendenciái

Szakmai önéletrajz

2011-2014 Debreceni Egyetem BTK, Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet, Debrecen (PhD képzés)

2003-2009 Debreceni Egyetem BTK, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Debrecen

2007-2009 Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium, Debrecen

  1. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szécsény

Egyéb tudományos tevékenység:

 • Tudományos fejlesztésben való részvétel:

A sajtónyilvánosság feltárása a 18-19. században (TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007) című projekt keretein belül, MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport és a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár közös kutatási programjában, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében működő textológiai kutatócsoportban való részvétel, a Hadi és Más Nevezetes TörténetekMagyar Hírmondó című hírlap elektronikus repertóriumának készítése. (Kutatócsoport-vezető: Dr. Debreczeni Attila) /DEA Régi Magyar Folyóiratok Tára:

http://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/97458

és a Régi magyar folyóiratok és hírlapok:

http://deba.unideb.hu/deba/cikk/index.php

Ösztöndíjak:

 • PhD-ösztöndíj (2011-2014)
 • Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj (2013-2014)
 • CEEPUS-ösztöndíj (2012. 11. 01. – 11. 30., Bécs, Universität Wien)

Készségek:

 • Nyelvismeret: német, francia

Publikációs lista

Tanulmányok:

 • A Hadi és Más Nevezetes Történetek szerepe az irodalmi nyilvánosság alakulásában In: Magyar Könyvszemle, 2012. 128. évf. 1. sz. 21-39.
 • A bécsi Magyar Hírmondó szerkesztői hálózata In: Irodalomtörténeti Közlemények 2014. 118. évf. (megjelenés alatt)

Recenzió:

 • Fókuszálási gyakorlat (Keszeg Anna: Gyöngyössi János. Szövegek és kontextusok. Budapest, Ráció Kiadó, 2011. (Ligatura, 6.) 285 l.):

http://www.avorospostakocsi.hu/2012/12/12/fokuszalasi-gyakorlat

Forráskiadások:

 • A bécsi Magyar Hírmondó mecenatúrájának működéséről (Görög Demeter levelei gróf Széchényi Ferenchez) In: Magyar Könyvszemle, 2013. 129. évf. 4. sz. 484–488.
 • Kerekes Sámuel levelei Miller Jakab Ferdinándhoz In: Széphalom 23. (A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve) Sátoraljaújhely 2013., 229–232.

Esszék:

 • Az illúzió szerepe a művészetekben, Szergej Medvegyev: Fodrásznő című darabja alapján (2009)
 • Kommersz vs. Műalkotás (2008) /közönségdíjat nyert a MASZK Egyesület (Magyarországi Alternatív Színházi Központ) és az Ekisfeszt Akadémia színházi kisesszé pályázatán, a THEALTER Fesztiválon/

Szócikkek:

Konferenciaszereplések

-