Balajthy Ágnes

Balajthy_Agnes

Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program, Magyar irodalomtudományi alprogram, II. évfolyam

Elérhetőség (e-mail)

abigel0925@gmail.com

Témavezető

Dr. Szirák Péter

Kutatási téma

20. századi utazási irodalom

Szakmai önéletrajz

OTDK-helyezések: I. helyezés (2011), II. helyezés (2009)

Díjak: Juhász Géza-díj (2010), Pro Scientia Aranyérem (2011)

Külföldi tudományos ösztöndíjak:

- 2014. április 1. – augusztus 31.: szakmai gyakorlat a Campus Hungary ösztöndíjpályázat keretében a berlini Humboldt Egyetemen

- 2010. szeptember 1. – 2011. január 31.: tanulmányok a Go Styria! ösztöndíj nyerteseként a Grazi Egyetem anglisztika alapszakán

Szerkesztés: A Szkholion folyóirat főszerkesztője, a JAK-füzetek sorozatszerkesztője (2014-2016)

Publikációs lista

Tanulmányok:

Utazás, diszkusszió és a Kelet idegensége (Krasznahorkai László: Rombolás és bánat az Ég alatt). Várható megjelenés: Alföld, 2014/9.

„Drezda csak fedőnév, nincs alatta semmi” – rom-szemiológia Térey János Drezda februárban című kötetében. Várható megjelenés: Topos Journal of Space and Humanities, 2013/1.

„Ez a táj, ez olyan, mint én”: Debrecen mint szövegtér Térey János Jeremiásában, Studia Litteraria, 2012/1-2, 157–166.

„Agyában Pest. A Blaha Lujza tér.” – Budapest-olvasatok Térey János Protokoll című művében, Prae, 2011/4, 78–87.

Die neu definierten Traditionen der Reiseliteratur in dem Roman Donau abwärts von Péter Esterházy, Berliner Beiträge zur Hungarologie 16, 2011, 101–131.

„Egy a folyó akárhány ága-boga van is” (?): Az utazási irodalom újraértett tradíciói Esterházy Péter Hahn-Hahn grófnő pillantása című regényében, Alföld, 2011/7, 83–100.

Határok és határsértések: Rakovszky Zsuzsa A hullócsillag éve című művéről, Parnasszus, 2010/2.

Konferenciakötetben megjelent közlemény:

„Egy próféta sem kedves az ő hazájában”: A bibliai allúziók szerepe Térey János Jeremiás avagy Isten hidege című drámájában = Páli-Nagy Veronika, Pafkó Tamás. Nagy Márton Károly szerk., Lét-és önértelmezés a Biblia tükrében, ELTE BTK, Arianna sorozat, Bp., 2012, 171–176.

Könyvfejezet:

„Agyában Pest. A Blaha Lujza tér.” – Budapest-olvasatok Térey János Protokoll című művében = Fodor Péter, Lapis József szerk., Otthonos idegenség: Az Alföld Stúdió antológiája, Alföld Könyvek, Debrecen, 2012, 62–76.

Szakfordítás:

Hans Ulrich Gumbrecht: 1926 (kontrollfordítás)

Hans Ulrich Gumbrecht: Miben áll a filológia hatalma? Prae, 2013/2.

Hans Ulrich Gumbrecht: Van-e bármi rossz az erőszakban? A rögbi és az amerikai futball szépségéről, Prae, 2013/2.

J. D. Miller, Párhuzamos univerzumok: Fantasy vagy science fiction? [Parallel Universes: Fantasy or Science Fiction?], Prae, 2011/3.

Kritikák, recenziók:

Az idegenség szelleme (Kun Árpád: Boldog Észak), Műút, 2014044.

A vakhit Braille-írása (Rakonszky Zsuzsa: A titkos nyelv), Műút, 2013042.

Tenger, aminek nincsen partja (Sándor Iván: Hajózás a fikció tengerén), Élet és Irodalom, 2013. 09. 27.

Feketicsről a világ tetejéig (Benedek Miklós: Nem indul hajó), Tiszatáj, 2013/9.

Tévémaci, darvak, dunnaludak (Pion István: Atlasz bírja; Simon Márton: Polaroidok; Sirokai Mátyás: A beat tanúinak könyve), Műút, 2013039.

A városból a vadonba (Váradi Nagy Pál: Urbia), Műút, 2013038.

Az igényelt figyelem versei (Domokos Johanna, exil(e), elixí(e)r), Spanyolnátha, 2012. 10.

Képterápia (Barnás Ferenc: Másik halál), Műút, 2012034.

Kereszt, harsona, kórházi ágy (Lázár Bence András: Rendszeres bonctan, Erdős Attila: Az egyformaság határa, Jenei Gyula: Az időben rend van), Műút,

Ne rólam, hanem hozzám (Csobánka Zsuzsa: Hideg bűnök), Kalligram, 2012/3.

Befejezetlen teremtés. (Mezei Gábor: függelék), Műút, 2012033.

Diplomata a hegyen (Térey János: Protokoll), Alföld, 2012/1.

Hollywood alulnézetből (F. Scott Fitzgerald: Pat Hobby történetei), kulter.hu, 2012. 01. 06.

A vers szorításában (Szabó Marcell: A szorítás alakja), kulter.hu, 2011. 09.08.

Egy drogdíler vallomásai (Sass Henno: Itt jártam – Az első letartóztatás), prae.hu, 2011. 06. 28.

Az agysebészet művészete (Ian McEwan: Szombat), kulter.hu, 2011. 05. 15.

Öreg hölgyek a szemközti sarokban (Rakovszky Zsuzsa: A Hold a hetedik házban), Alföld, 2010/12.

A világítótorony villanása – észt költészet vászonkötésben, Prae, 2010/3.

Miskolcra nyíló kapuk (MiSkolc KaPucíNer – A Spanyolnátha művészeti folyóirat antológiája a nyolc évszázados Miskolc köszöntésére), Zempléni Múzsa, 2010 ősz.

„Ez az állandó oldás-kötés, ez az ostoba játék”(Miklya Anna: Eloldozás), kulter.hu, 2010. 08. 12.

Démon a mozaikkockák között (Géczi János: Anekdota. Tiltott Ábrázolások Könyve), Palócföld, 2010/1.

Budapest, ahogy már sokszor láttuk (Szécsi Noémi: Az utolsó kentaur), Alföld, 2009,/12.

Politikailag korrekt (Farkas Tibor: Pártmobil), Debreceni Disputa, 2009/11–12.

Evergrín nosztalgia (Békési Pál, Tóth Krisztina szerk.: Hasítás), Palócföld, 2009/4.

Hol saját, hol idegen, (Závada Pál: Idegen testünk), Vörös Postakocsi, 2009/2.

Regény, nemcsak lányoknak: Lovas Ildikó Spanyol menyasszony c. művéről, Várad, 2009/2.

Negyvenes évek, nyolcvanas évek: Závada Pál Idegen testünk és Lackfi János Halottnéző című könyvéről, Várad, 2008/10.

Így pendült a lant, avagy líra a folyóiratokban, Debreceni Disputa, 2008/07-8.

Árnyak és árnyas kerthelyiségek: Borbély Szilárd Árnyképrajzoló és Bán Zoltán András Susánka és Selyempina c. könyvéről, Várad, 2008/07.

Olvasónapló: Oravecz Imre Ondrok gödre c. könyvéről, Várad, 2008/04.

Fecske Csabáról, Spanyolnátha, 2008 tavasz, http://www.spanyolnatha.hu/archivum/2008-tavasz/22/szuletesnapi-koszontok/balajthy-agnes/1482/.

Traktorokról, melltartókról, Szkholion, 2008/01.

Borges a kóterban, Új Hegyvidék, 2007/1-4.

Konferenciaszereplések

„Drezda csak fedőnév, nincs alatta semmi” – rom-szemantika Térey János Drezda februárban című kötetében (Városolvasatok II: Ikonikus helyek konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém, 2013. 10. 25.)

„Egy próféta sem kedves az ő hazájában” – A bibliai allúziók szerepe Térey János Jeremiás avagy az Isten hidege című drámájában (Lét és önértelmezés a Biblia tükrében konferencia, ELTE, 2012. 11. 09.)

„Ne rólam beszélj vagy magadról, csak hozzám” – gondolatok Csobánka Zsuzsa költészetéről (Térhatás I. konferencia: Lírafordulat és kánonmozgás a kortárs fiatal lírában. Szeged, 2011. október 6-7.)