IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA PHD-KÉPZÉS TANRENDJE

 ––  2007 ŐSZI FÉLÉV

 

A LEGTÖBB TANTÁRGY ESETÉBEN A NAGYOBB SORSZÁMÚ ELŐFELTÉTELE A KISEBB TELJESÍTÉSE! AZAZ, AHOL TÖBB KÓDSZÁMMAL VAN MEGHIRDETVE UGYANAZ A TANTÁRGY, CÉLSZERŰ AZ 1-SEL KEZDENI STB., HOGY A RÁKÖVETKEZŐ FÉLÉVBEN IS FEL LEHESSEN VENNI (UGYANIS A TANTÁRGY UGYANAZ, DE A KURZUS TEMATIKÁJA MÁS). MINDIG A SORON KÖVETKEZŐ KÓDSZÁMÚ KURZUST KELL FELVENNI! AZ INDEXBE MINDIG A KONKRÉT KÓDSZÁM KERÜLJÖN BE, NE A -TÓL -IG (PL. BTPMIR22021 ÉS NE ÍGY: BTPMIR22021-22025)

 

KÓDSZÁM

OKTATÓ NEVE

A TANEGYSÉG CÍME

A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA

KREDIT

MEGJEGYZÉS

Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program

BTPMIR20001

Dr. Oláh Szabolcs

Az irodalomtudomány irányzatai

beszámoló

3

 

magyar irodalmi alprogram

BTPMIR22021-22025

Dr. Tóth Judit

Retorikák az ókorban 1-5. (A gyász és a vigasztalás retorikája az ókorban)

beszámoló

2

szerda: 18.00-19.50, fszt. 14/1

BTPMIR20062

Dr. Tóth Judit

Hermeneutika és exegézis az ókorban

beszámoló

2

kedd: 10.00-11.50, I/1.

BTPMIR23091-23094

Dr. Katona Gábor

XX. századi kispróza 1-4.

beszámoló

2

kedd: 16.00-17.50.; 303.

BTPMIR24021-24024

Dr. Szirák Péter

Kortárs magyar próza 1-4.

beszámoló

2

szerda: 14.00-15.50, XII.

BTPMIR23054

Dr. Szirák Péter

Történelem, kultúra, medialitás

beszámoló

2

csütörtök: 08.00-09.50, XI.

BTPMIR24120

Dr. Takács Miklós

A trauma mint értelmezési keret a modern magyar irodalomban

beszámoló

2

hétfő: 12.00-13.50, R. K. fszt. 14.

BTPMIR27012

Dr. Borbély Szilárd

Klasszikus magyar irodalom

beszámoló

2

szerda:08.00-09.50, R. K. fszt. 2.

BTPMIR20023

Dr. Imre László

A regény és válfajai az ókortól a posztmodernig

beszámoló

2

kedd: 12.00-13.50, XII.

BTPMIR24091-24093

Dr. Görömbei András

Sütő András művészete

beszámoló

2

csütörtök: 16.00-17.50, 303.

BTPMIR21001–21006

Dr. Bitskey István – Dr. Imre Mihály – Dr. Oláh Szabolcs

A reneszánsz és a barokk irodalma (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

kedd 14-16 h., 301

BTPMIR27001–27006

Dr. Debreczeni Attila – Dr. Borbély Szilárd

Felvilágosodás kori irodalom (témavez. szem) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR25001–25006

Dr. Imre László – Dr. Varga Pál – Dr. Bényei Péter

Műfaj- és eszmetörténet a 19. században (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR24001–24006

Dr. Görömbei András – Dr. Takács Miklós

A 20. századi irodalom kutatása (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR24001–24006

Dr. Szirák Péter

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR23011–23016

Dr. Madarász Imre

Az olasz-magyar komparatisztika (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR23031–23036

Dr. Berta Erzsébet

Komparatisztika, germanisztika (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIRKUT11–16

témavezető

Konferencia-előadás 1-6.

előadás

10

 a témavezető irányításával

BTPMIRKUT21–26

témavezető

Tanulmány publikálása 1-6.

publikáció

10

 a témavezető irányításával

BTPMIRKUT31–36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1-6.

beszámoló

10

 a témavezető irányításával

BTPMIRKUT41–42

témavezető

Témabemutatás 1–2.

előadás

10

 a témavezető irányításával

BTPMIRKUT43–46

témavezető

Fejezetvédés 1–4.

előadás

10

 a témavezető irányításával

BTPMIRKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1-6.

publikáció

5

 a témavezető irányításával

BTPMIRKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1-6.

szervezői munka

5

 a témavezető irányításával

BTPMIRKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1-6.

beszámoló

5

 a témavezető irányításával

BTPMIROKT11-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPMIROKT21-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával

BTPMIROKT31-36

témavezető

Oktatásszervezői gyakorlati képzés 1-6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

francia irodalmi alprogram

BTPFRI3112

Dr. Gorilovics Tivadar

Az önéletírás

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPFRIKUT11-16

témavezető

Konferencia-előadás 1–6.

előadás

10

 a témavezető irányításával

BTPFRIKUT21–26.

témavezető

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

 a témavezető irányításával

BTPFRIKUT31–36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

 a témavezető irányításával

BTPFRIKUT41–42

témavezető

Témabemutatás 1–2.

előadás

10

 a témavezető irányításával

BTPFRIKUT43–46

témavezető

Fejezetvédés 1–4.

előadás

10

 a témavezető irányításával

BTPFRIKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

 a témavezető irányításával

BTPFRIKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezői munka

5

 a témavezető irányításával

BTPFRIKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

 a témavezető irányításával

BTPFRIOKT11-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPFRIOKT21-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával

BTPFRIGOKT31-36

témavezető

Oktatásszervezői gyakorlati képzés 1-6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

szlavisztikai alprogram

BTPOI11–16

Dr. Hajnády Zoltán

Az orosz regény európai kontextusban 1-6.

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPOI21-26

Dr. Jagusztin László

Orosz poétikai iskolák 1-6.

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPLE370-375

Dr. D. Molnár István

Nobel-díjas lengyel írók 1-6.

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPLE379-384

Dr. Nagy László Kálmán

Lengyel irodalomtudósok a regény műfajáról

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPOI41-46

Dr. Nagy Márta

A keleti keresztény egyházművészet

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPOIKUT11–16

témavezető

Konferencia-előadás 1–6.

előadás

10

 a témavezető irányításával

BTPOIKUT21–26

témavezető

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

 a témavezető irányításával

BTPOIKUT31–36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

 a témavezető irányításával

BTPOIKUT41–42

témavezető

Témabemutatás 1–2.

előadás

10

 a témavezető irányításával

BTPOIKUT43–46

témavezető

Fejezetvédés 1–4.

előadás

10

 a témavezető irányításával

BTPOIKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

 a témavezető irányításával

BTPOIKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezői munka

5

 a témavezető irányításával

BTPOIKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

 a témavezető irányításával

BTPOIOKT11-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPOIOKT21-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával

BTPOIOKT31-36

témavezető

Oktatásszervezői gyakorlati képzés 1-6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

német irodalmi alprogram

BTPDL11–16

Dr. Balkányi Magdolna

Témavezetői szeminárium 1–6.

konzultáció

2

mindenki a soron következőt választhatja; a nagyobb sorszámú előfeltétele a kisebb teljesítése

BTPDL11–16

Dr. Kovács Kálmán

Témavezetői szeminárium 1–6.

konzultáció

2

mindenki a soron következőt választhatja; a nagyobb sorszámú előfeltétele a kisebb teljesítése

BTPDLKUT11–16

témavezető

Konferencia-előadás 1–6.

előadás

10

 a témavezető irányításával

BTPDLKUT21–26

témavezető

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

 a témavezető irányításával

BTPDLKUT31–36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

 a témavezető irányításával

BTPDLKUT41–42

témavezető

Témabemutatás 1–2.

előadás

10

 a témavezető irányításával

BTPDLKUT43–46

témavezető

Fejezetvédés 1-4.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPDLKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

 a témavezető irányításával

BTPDLKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezői munka

5

 a témavezető irányításával

BTPDLKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

 a témavezető irányításával

BTPDLOKT11–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPDLOKT21–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával

BTPDLOKT31–36

témavezető

Oktatásszervezői gyakorlati képzés 1-6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

 

Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program

angol irodalmi alprogram

BTPA10402BV

Dr. Séllei Nóra

Film, Literature and Adaptation

kollokvium

2

brit szakirány: választható, tömbösítve, Országh-szeminárium

BTPA11602BV

Prof. Murry Nelson

Ethnicity and the American Experience

kollokvium

2

brit szakirány: választható, tömbösítve, Országh-szeminárium

BTPAKUT11–16

témavezető

Konferencia-előadás 1–6.

előadás

10

 a témavezető irányításával

BTPAKUT21–26

témavezető

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

 a témavezető irányításával

BTPAKUT31-36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

 a témavezető irányításával

BTPAKUT41-42

témavezető

Témabemutatás 1-2.

előadás

10

 a témavezető irányításával

BTPAKUT43

témavezető

Disszertáció hipotézis

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT44

témavezető

Fejezetvédés

előadás

10

 a témavezető irányításával

BTPAKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

 a témavezető irányításával

BTPAKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezői munka

5

 a témavezető irányításával

BTPAKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

 a témavezető irányításával

BTPAOKT11–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPAOKT21–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával

 észak-amerikai irodalmi alprogram

BTPA10402AV

Dr. Séllei Nóra

Film, Literature and Adaptation

kollokvium

2

amerikai szakirány: választható, tömbösítve, Országh-szeminárium

BTPA11602AK

Prof. Murry Nelson

Ethnicity and the American Experience

kollokvium

2

amerikai szakirány: kötelező, tömbösítve, Országh-szeminárium

BTPAKUT21–26

témavezető

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

 a témavezető irányításával

BTPAKUT31–36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

 a témavezető irányításával

BTPAKUT41–42

témavezető

Témabemutatás 1-2.

előadás

10

 a témavezető irányításával

BTPAKUT43

témavezető

Disszertáció hipotézis

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT44

témavezető

Fejezetvédés

előadás

10

 a témavezető irányításával

BTPAKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

 a témavezető irányításával

BTPAKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezői munka

5

 a témavezető irányításával

BTPAKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

 a témavezető irányításával

BTPAOKT11–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPAOKT21–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával