IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA PH.D-KÉPZÉS TANRENDJE

– 2008 ŐSZI FÉLÉV

I. évfolyam

 

KÓDSZÁM

OKTATÓ NEVE

A TANEGYSÉG CÍME

A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA

KREDIT

MEGJEGYZÉS

IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

BTPIDIKUT10

témavezető

Konferencia-előadás

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT20

témavezető

Tanulmány publikálása

publikáció

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT30

témavezető

Szakirodalmi referátum

beszámoló

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT50

témavezető

Recenzió elkészítése

írás

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT60

témavezető

Tudományszervezési munka

szervezői munka

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT70

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása

beszámoló

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIGYK10

témavezető

Gyakorlati képzés (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIGYK20

témavezető

Gyakorlati képzés (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program

BTPMÖIRKUT40

témavezető

Témabemutatás

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 2 alkalommal vehető fel

BTPMÖIRKUT41

témavezető

Fejezetvédés

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 4 alkalommal vehető fel

BTPMÖIRGYK30

témavezető

Oktatásszervezői gyakorlati képzés

szervezői munka

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMÖIR20000

Dr. Dobos István

Modern irodalomtudományi iskolák

kollokvium

3

szerda 10-12, főép. 331.;

a képzés alatt egyszer kötelező elvégezni a program hallgatóinak

Magyar irodalmi alprogram

BTPMIR20074

Dr. Kalmár György

Filmelmélet

kollokvium

2

kéthetente, hétfő 16–20, X.

BTPMIR20075

Dr. Maksa Gyula

A tömegkommunikáció alapjai

kollokvium

2

kéthetente, hétfő 16–20, X.

BTPMIR20076

Dr. Maksa Gyula

Médiaelmélet

kollokvium

2

hétfő 12–14, X.

BTPMIR21000

Dr. Bitskey István – Dr. Imre Mihály – Dr. Oláh Szabolcs

A reneszánsz és a barokk irodalma (témavez. szem.)

beszámoló

2

kedd 14-16 h., 301; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR21010

Dr. Imre Mihály

Régi magyarországi irodalom

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR22026

Dr. Tóth Judit

A gyász és a vigasztalás retorikája az antik irodalomban

kollokvium

2

szerda 18-20; helye: fszt. 14/1 

BTPMIR23010

Dr. Madarász Imre

Komparatisztika, italianisztika (témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR23030

Dr. Berta Erzsébet

Komparatisztika, germanisztika (témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; ; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR23075

Dr. Berta Erzsébet

Művészetközi kommunikáció

kollokvium

2

szerda 18–20, XII.

BTPMIR23076

Dr. Goretity József

Kultúraközi kommunikáció

kollokvium

2

hétfő 14–16, IX.

BTPMIR24000

Dr. Görömbei András – Dr. Takács Miklós

A 20. századi irodalom kutatása (témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR24010

Dr. Dobos István

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR24020

Dr. Szirák Péter

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR24025

Dr. Szirák Péter

Előadások a kortárs magyar prózáról

kollokvium

2

csütörtök 12–14, IX.

BTPMIR24056

Dr. Szirák Péter

Jelenkori irodalmi kommunikáció

kollokvium

2

csütörtök 14–16, IX.

BTPMIR24072

Dr. Oláh Szabolcs

Régi és jelenkori irodalmi kommunikáció kölcsönhatása

kollokvium

2

hétfő 16–18, főépület IX-es előadó

BTPMIR25000

Dr. Imre László – Dr. Varga Pál – Dr. Bényei Péter

Műfaj- és eszmetörténet a 19. században (témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR25012

Dr. S. Varga Pál

Fejezetek a romantika korának magyar líratörténetéből

beszámoló

2

csütörtök 16–18, I/1.

BTPMIR25021

Dr. Imre László

Az ember tragédiája és értelmezéstörténete

beszámoló

2

csütörtök, 16-18, Főép. 303. (intézeti könyvtár)

BTPMIR27000

Dr. Debreczeni Attila – Dr. Borbély Szilárd

Felvilágosodás kori irodalom (témavez. szem)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

Francia irodalmi alprogram

Tanulmányi kurzust ebben a félévben nem hirdet meg.

Szlavisztikai alprogram

BTPOI10

Dr. Hajnády Zoltán

Az orosz regény európai kontextusban

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPOI20

Dr. Jagusztin László

Orosz poétikai iskolák

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPOI30

Dr. Nagy Márta

A keleti keresztény egyházművészet

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPOI40

Dr. Józsa György Zoltán

Orosz vallásfilozófia a 19-20. század fordulóján

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPLE10

Dr. D. Molnár István

Nobel-díjas lengyel írók

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPLE20

Dr. Nagy László Kálmán

Lengyel irodalomtudósok a regény műfajáról

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

Német irodalmi alprogram

BTPDL10

Dr. Lichtmann Tamás

Témavezetői szeminárium 1–6.

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL20

Dr. Kovács Kálmán

Témavezetői szeminárium 1–6.

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL30

Dr. Balkányi Magdolna

Témavezetői szeminárium 1–6.

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL40

Dr. Pabis Eszter

Témavezetői szeminárium 1–6.

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program

BTPAKUT41

témavezető

Témabemutatás 1.

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel

BTPAKUT42

témavezető

Témabemutatás 2.

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel

BTPAKUT43

témavezető

Disszertáció hipotézis

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel

BTPAKUT44

témavezető

Fejezetvédés

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel

Angol irodalmi alprogram

BTPA11101BV

Dr. Abádi Nagy Zoltán

Intro to Advanced American Studies

kollokvium

1

brit szakirány: választható,

P 12:00-14:00

tömbösítve*, Országh-szeminárium

BTPA10101BK

Dr. Donald E. Morse

Presentation Skills

kollokvium

1

brit szakirány: kötelező,

P 12:00-14:00

tömbösítve*, Országh-szeminárium

BTPA10313BV

Dr. Bényei Tamás

Space and Subjectivity

kollokvium

2

brit szakirány: választható,

P 10:00-12:00, Országh-szeminárium

Észak-amerikai irodalmi alprogram

BTPA11101AK

Dr. Abádi Nagy Zoltán

Intro to Advanced American Studies

kollokvium

1

amerikai szakirány: kötelező,

P 12:00-14:00

tömbösítve*, Országh-szeminárium

BTPA10101AK

Dr. Donald E. Morse

Presentation Skills

kollokvium

1

amerikai szakirány: kötelező,

P 12:00-14:00

tömbösítve*, Országh-szeminárium

BTPA10313AV

Dr. Bényei Tamás

Space and Subjectivity

kollokvium

2

amerikai szakirány: választható,

P 10:00-12:00, Országh-szeminárium