IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA PHD-KÉPZÉS TANRENDJE

–– 2008 ÕSZI FÉLÉV

II. és III. ÉVFOLYAM

A LEGTÖBB TANTÁRGY ESETÉBEN A NAGYOBB SORSZÁMÚ ELÕFELTÉTELE A KISEBB TELJESÍTÉSE! AZAZ, AHOL TÖBB KÓDSZÁMMAL VAN MEGHIRDETVE UGYANAZ A TANTÁRGY, CÉLSZERÛ AZ 1-SEL KEZDENI STB., HOGY A RÁKÖVETKEZÕ FÉLÉVBEN IS FEL LEHESSEN VENNI (UGYANIS A TANTÁRGY UGYANAZ, DE A KURZUS TEMATIKÁJA MÁS). MINDIG A SORON KÖVETKEZÕ KÓDSZÁMÚ KURZUST KELL FELVENNI! AZ INDEXBE MINDIG A KONKRÉT KÓDSZÁM KERÜLJÖN BE, NE A -TÓL -IG (PL. BTPMIR22021 ÉS NE ÍGY: BTPMIR22021-22025)

KÓDSZÁM

OKTATÓ NEVE

A TANEGYSÉG CÍME

A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA

KREDIT

MEGJEGYZÉS

Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program

BTPMÖIR20000

Dr. Dobos István

Modern irodalomtudományi iskolák

kollokvium

3

Szerda, 10-12., 331.

magyar irodalmi alprogram

BTPMIR20074

Dr. Kalmár György

Filmelmélet

kollokvium

2

kéthetente, hétfõ 16–20, X.

BTPMIR20075

Dr. Maksa Gyula

A tömegkommunikáció alapjai

kollokvium

2

kéthetente, hétfõ 16–20, X.

BTPMIR20076

Dr. Maksa Gyula

Médiaelmélet

kollokvium

2

hétfõ 12–14, X.

BTPMIR21010

Dr. Imre Mihály

Régi magyarországi irodalom

kollokvium

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR22026

Dr. Tóth Judit

A gyász és a vigasztalás retorikája az antik irodalomban

kollokvium

2

szerda 18-20; helye: fszt. 14/1 

BTPMIR23075

Dr. Berta Erzsébet

Mûvészetközi kommunikáció

kollokvium

2

szerda 18–20, XII.

BTPMIR23076

Dr. Goretity József

Kultúraközi kommunikáció

kollokvium

2

hétfő 14–16, IX.

BTPMIR24025

Dr. Szirák Péter

Elõadások a kortárs magyar prózáról

kollokvium

2

csütörtök 12–14, IX.

BTPMIR24056

Dr. Szirák Péter

Jelenkori irodalmi kommunikáció

kollokvium

2

csütörtök 14–16, IX.

BTPMIR24072

Dr. Oláh Szabolcs

Régi és jelenkori irodalmi kommunikáció kölcsönhatása

kollokvium

2

hétfõ 16–18, fõépület IX-es elõadó

BTPMIR25012

Dr. S. Varga Pál

Fejezetek a romantika korának magyar líratörténetébõl

beszámoló

2

csütörtök 16–18, I/1.

BTPMIR25021

Dr. Imre László

Az ember tragédiája és értelmezéstörténete

beszámoló

2

csütörtök, 16-18, Fõép. 303. (intézeti könyvtár)

BTPMIR21001–21006

Dr. Bitskey István – Dr. Imre Mihály – Dr. Oláh Szabolcs

A reneszánsz és a barokk irodalma (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

kedd 14-16 h., 301

BTPMIR27001–27006

Dr. Debreczeni Attila – Dr. Borbély Szilárd

Felvilágosodás kori irodalom (témavez. szem) 1-6.

beszámoló

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR25001–25006

Dr. Imre László – Dr. Varga Pál – Dr. Bényei Péter

Mûfaj- és eszmetörténet a 19. században (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR24001–24006

Dr. Görömbei András – Dr. Takács Miklós

A 20. századi irodalom kutatása (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR24101–24106

Dr. Szirák Péter

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR24062–24067

Dr. Dobos István

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR23011–23016

Dr. Madarász Imre

Az olasz-magyar komparatisztika (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR23031–23036

Dr. Berta Erzsébet

Komparatisztika, germanisztika (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIRKUT11–16

témavezetõ

Konferencia-elõadás 1-6.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPMIRKUT21–26

témavezetõ

Tanulmány publikálása 1-6.

publikáció

10

a témavezetõ irányításával

BTPMIRKUT31–36

témavezetõ

Szakirodalmi referátum 1-6.

beszámoló

10

a témavezetõ irányításával

BTPMIRKUT41–42

témavezetõ

Témabemutatás 1–2.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPMIRKUT43–46

témavezetõ

Fejezetvédés 1–4.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPMIRKUT51–56

témavezetõ

Recenzió elkészítése 1-6.

publikáció

5

a témavezetõ irányításával

BTPMIRKUT61–66

témavezetõ

Tudományszervezési munka 1-6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

BTPMIRKUT71–76

témavezetõ

Szakmai tanulmányút referálása 1-6.

beszámoló

5

a témavezetõ irányításával

BTPMIROKT11-26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezetõ irányításával

BTPMIROKT21-26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezetõ irányításával

BTPMIROKT31-36

témavezetõ

Oktatásszervezõi gyakorlati képzés 1-6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

francia irodalmi alprogram

BTPFRIKUT11-16

témavezetõ

Konferencia-elõadás 1–6.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPFRIKUT21–26.

témavezetõ

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezetõ irányításával

BTPFRIKUT31–36

témavezetõ

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezetõ irányításával

BTPFRIKUT41–42

témavezetõ

Témabemutatás 1–2.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPFRIKUT43–46

témavezetõ

Fejezetvédés 1–4.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPFRIKUT51–56

témavezetõ

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezetõ irányításával

BTPFRIKUT61–66

témavezetõ

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

BTPFRIKUT71–76

témavezetõ

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezetõ irányításával

BTPFRIOKT11-26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezetõ irányításával

BTPFRIOKT21-26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezetõ irányításával

BTPFRIGOKT31-36

témavezetõ

Oktatásszervezõi gyakorlati képzés 1-6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

szlavisztikai alprogram

BTPOI11–16

Dr. Hajnády Zoltán

Az orosz regény európai kontextusban 1-6.

kollokvium

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPOI21-26

Dr. Jagusztin László

Orosz poétikai iskolák 1-6.

kollokvium

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPLE370-375

Dr. D. Molnár István

Nobel-díjas lengyel írók 1-6.

kollokvium

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPLE379-384

Dr. Nagy László Kálmán

Lengyel irodalomtudósok a regény mûfajáról

kollokvium

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPOI40

Dr. Józsa György Zoltán

Orosz vallásfilozófia a 19-20. század fordulóján

kollokvium

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehetõ fel

BTPOI41-46

Dr. Nagy Márta

A keleti keresztény egyházmûvészet

kollokvium

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPOIKUT11–16

témavezetõ

Konferencia-elõadás 1–6.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPOIKUT21–26

témavezetõ

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezetõ irányításával

BTPOIKUT31–36

témavezetõ

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezetõ irányításával

BTPOIKUT41–42

témavezetõ

Témabemutatás 1–2.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPOIKUT43–46

témavezetõ

Fejezetvédés 1–4.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPOIKUT51–56

témavezetõ

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezetõ irányításával

BTPOIKUT61–66

témavezetõ

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

BTPOIKUT71–76

témavezetõ

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezetõ irányításával

BTPOIOKT11-26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezetõ irányításával

BTPOIOKT21-26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezetõ irányításával

BTPOIOKT31-36

témavezetõ

Oktatásszervezõi gyakorlati képzés 1-6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

német irodalmi alprogram

BTPDL11–16

Dr. Balkányi Magdolna

Témavezetõi szeminárium 1–6.

konzultáció

2

mindenki a soron következõt választhatja; a nagyobb sorszámú elõfeltétele a kisebb teljesítése

BTPDL21–26

Dr. Kovács Kálmán

Témavezetõi szeminárium 1–6.

Konzultáció

2

mindenki a soron következõt választhatja; a nagyobb sorszámú elõfeltétele a kisebb teljesítése

BTPDLKUT11–16

témavezetõ

Konferencia-elõadás 1–6.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPDLKUT21–26

témavezetõ

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezetõ irányításával

BTPDLKUT31–36

témavezetõ

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezetõ irányításával

BTPDLKUT41–42

témavezetõ

Témabemutatás 1–2.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPDLKUT43–46

témavezetõ

Fejezetvédés 1-4.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPDLKUT51–56

témavezetõ

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezetõ irányításával

BTPDLKUT61–66

témavezetõ

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

BTPDLKUT71–76

témavezetõ

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezetõ irányításával

BTPDLOKT11–26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezetõ irányításával

BTPDLOKT21–26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezetõ irányításával

BTPDLOKT31–36

témavezetõ

Oktatásszervezõi gyakorlati képzés 1-6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program

angol irodalmi alprogram

BTPA11101BV

Dr. Abádi Nagy Zoltán

Intro to Advanced American Studies

kollokvium

1

brit szakirány: választható,

P 12:00-14:00

tömbösítve*, Országh-szeminárium

BTPA10101BK

 

Dr. Donald E. Morse

Presentation Skills

kollokvium

1

brit szakirány: kötelezõ,

P 12:00-14:00

tömbösítve*, Országh-szeminárium

BTPA10313BV

 

Dr. Bényei Tamás

Space and Subjectivity

kollokvium

2

brit szakirány: választható,

P 10:00-12:00, Országh-szeminárium

BTPAKUT11–16

témavezetõ

Konferencia-elõadás 1–6.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT21–26

témavezetõ

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT31-36

témavezetõ

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT41-42

témavezetõ

Témabemutatás 1-2.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT43

témavezetõ

Disszertáció hipotézis

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT44

témavezetõ

Fejezetvédés

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT51–56

témavezetõ

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT61–66

témavezetõ

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT71–76

témavezetõ

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezetõ irányításával

BTPAOKT11–26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezetõ irányításával

BTPAOKT21–26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezetõ irányításával

észak-amerikai irodalmi alprogram

BTPA11101AK

Dr. Abádi Nagy Zoltán

Intro to Advanced American Studies

kollokvium

1

amerikai szakirány: kötelezõ,

P 12:00-14:00

tömbösítve*, Országh-szeminárium

BTPA10101AK

 

Dr. Donald E. Morse

Presentation Skills

kollokvium

1

amerikai szakirány: kötelezõ,

P 12:00-14:00

tömbösítve*, Országh-szeminárium

BTPA10313AV

 

Dr. Bényei Tamás

Space and Subjectivity

kollokvium

2

amerikai szakirány: választható,

P 10:00-12:00, Országh-szeminárium

BTPAKUT21–26

témavezetõ

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT31–36

témavezetõ

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT41–42

témavezetõ

Témabemutatás 1-2.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT43

témavezetõ

Disszertáció hipotézis

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT44

témavezetõ

Fejezetvédés

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT51–56

témavezetõ

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT61–66

témavezetõ

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT71–76

témavezetõ

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezetõ irányításával

BTPAOKT11–26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezetõ irányításával

BTPAOKT21–26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezetõ irányításával