IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA PH.D-KÉPZÉS TANRENDJE

– 2009 TAVASZI FÉLÉV

I. évfolyam

 

KÓDSZÁM

OKTATÓ NEVE

A TANEGYSÉG CÍME

A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA

KREDIT

MEGJEGYZÉS

IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

BTPIDIKUT10

témavezető

Konferencia-előadás

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT20

témavezető

Tanulmány publikálása

publikáció

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT30

témavezető

Szakirodalmi referátum

beszámoló

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT50

témavezető

Recenzió elkészítése

írás

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT60

témavezető

Tudományszervezési munka

szervezői munka

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT70

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása

beszámoló

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIGYK10

témavezető

Gyakorlati képzés (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIGYK20

témavezető

Gyakorlati képzés (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program

BTPMÖIRKUT40

témavezető

Témabemutatás

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 2 alkalommal vehető fel

BTPMÖIRKUT41

témavezető

Fejezetvédés

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 4 alkalommal vehető fel

BTPMÖIRGYK30

témavezető

Oktatásszervezői gyakorlati képzés

szervezői munka

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

Francia irodalomtudományi alprogram

Tanulmányi kurzust ebben a félévben nem hirdet meg.

Magyar irodalomtudományi alprogram

BTPMIR20077

Dr. Oláh Szabolcs

Az észlelés közegei és formái

kollokvium

2

hétfő 12-14, Aud. Max.

BTPMIR21000

Dr. Bitskey István – Dr. Imre Mihály – Dr. Oláh Szabolcs

A reneszánsz és a barokk irodalma (témavez. szem.)

beszámoló

2

kedd 14-16 h., 301; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR23030

Dr. Berta Erzsébet

Komparatisztika, germanisztika (témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; ; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR23073

Dr. Berta Erzsébet

Az építészet mint kulturális modell

kollokvium

2

csütörtök 16-18, XI.

BTPMIR23081

Dr. Goretity József

Kortárs orosz próza

kollokvium

2

hétfő 18-20, 303.

BTPMIR23121

Dr. Tóth Judit

Vallás és irodalom

kollokvium

2

kedd 18-20, XI. terem

BTPMIR23131

Dr. Bódi Katalin

A szerelem a XVII-XVIII. században

kollokvium

2

H 14–16, XI.

BTPMIR24026

Dr. Dobos István

A modern magyar regény

kollokvium

2

Hely: Fszt. 4, Idő: szerda, 16-18

BTPMIR24000

Dr. Görömbei András – Dr. Takács Miklós

A 20. századi irodalom kutatása (témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR24010

Dr. Dobos István

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR24020

Dr. Szirák Péter

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR25000

Dr. Imre László – Dr. Varga Pál – Dr. Bényei Péter

Műfaj- és eszmetörténet a 19. században (témavez. szem.)

beszámoló

2

hétfő 16-18, 331. ; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR27000

Dr. Debreczeni Attila – Dr. Borbély Szilárd

Felvilágosodás kori irodalom (témavez. szem)

beszámoló

2

hétfő 16-18, 331. ; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR27013

Dr. Debreczeni Attila

Kazinczy Ferenc és kora

kollokvium

2

szerda, 16.00–17.30, 303.

Német irodalomtudományi alprogram

BTPDL10

Dr. Lichtmann Tamás

Témavezetői szeminárium 1–6.

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL20

Dr. Kovács Kálmán

Témavezetői szeminárium 1–6.

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL30

Dr. Balkányi Magdolna

Témavezetői szeminárium 1–6.

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL40

Dr. Pabis Eszter

Témavezetői szeminárium 1–6.

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL119

Dr. Lichtmann Tamás

Műfajelmélet - narratológia

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL122

Dr. Kovács Kálmán

Interkulturalität

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

Olasz irodalomtudományi alprogram

BTPI20

Dr. Madarász Imre

Komparatisztika, italianisztika (témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPI11

Dr. Madarász Imre

Az olasz reneszánsz irodalom

kollokvium

2

Hétfő: 16.00-18.00  XII.

Szlavisztikai irodalalomtudományi alprogram

BTPOI10

Dr. Hajnády Zoltán

Az orosz regény európai kontextusban

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPOI31

Dr. Nagy Márta

Középkori orosz egyházművészet

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPOI47

Dr. Józsa György Zoltán

Az orosz ezüstkor vallásfilozófiája

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPLE20

Dr. Nagy László Kálmán

Lengyel irodalomtudósok a regény műfajáról

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program

BTPAKUT41

témavezető

Témabemutatás 1.

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel

BTPAKUT42

témavezető

Témabemutatás 2.

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel

BTPAKUT43

témavezető

Disszertáció hipotézis

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel

BTPAKUT44

témavezető

Fejezetvédés

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel

Angol irodalomtudományi alprogram

BTPA11102BK

Dr. Abádi Nagy Zoltán

Dr. Donald E. Morse

Intro to Advanced Literary Studies

Advanced Research Methodology

kollokvium

1

brit szakirány: kötelező

Main Blg. 11912:00-14:00, tömbösítve

BTPA11604BV

Dr. Roland Végső

Beyond the Culture Wars

kollokvium

1

brit szakirány: ajánlott; tömbösítve májusban TBA

Észak-amerikai irodalomtudományi alprogram

BTPA11102AK

Dr. Abádi Nagy Zoltán

Dr. Donald E. Morse

Intro to Advanced Literary Studies

Advanced Research Methodology

kollokvium

1

amerikai szakirány: kötelező

Main Blg. 11912:00-14:00, tömbösítve

BTPA11604AV

Dr. Roland Végső

Beyond the Culture Wars

kollokvium

1

amerikai szakirány: ajánlott

májusban TBA