IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA PHD-KÉPZÉS TANRENDJE

–– 2009 TAVASZI FÉLÉV

II. és III. ÉVFOLYAM

A LEGTÖBB TANTÁRGY ESETÉBEN A NAGYOBB SORSZÁMÚ ELÕFELTÉTELE A KISEBB TELJESÍTÉSE! AZAZ, AHOL TÖBB KÓDSZÁMMAL VAN MEGHIRDETVE UGYANAZ A TANTÁRGY, CÉLSZERÛ AZ 1-SEL KEZDENI STB., HOGY A RÁKÖVETKEZÕ FÉLÉVBEN IS FEL LEHESSEN VENNI (UGYANIS A TANTÁRGY UGYANAZ, DE A KURZUS TEMATIKÁJA MÁS). MINDIG A SORON KÖVETKEZÕ KÓDSZÁMÚ KURZUST KELL FELVENNI! AZ INDEXBE MINDIG A KONKRÉT KÓDSZÁM KERÜLJÖN BE, NE A -TÓL -IG (PL. BTPMIR22021 ÉS NE ÍGY: BTPMIR22021-22025)

KÓDSZÁM

OKTATÓ NEVE

A TANEGYSÉG CÍME

A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA

KREDIT

MEGJEGYZÉS

Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program

magyar irodalomtudományi alprogram

BTPMIR20077

Dr. Oláh Szabolcs

Az észlelés közegei és formái

kollokvium

2

hétfõ 12-14, Aud. Max.

BTPMIR21000

Dr. Bitskey István – Dr. Imre Mihály – Dr. Oláh Szabolcs

A reneszánsz és a barokk irodalma (témavez. szem.)

beszámoló

2

kedd 14-16 h., 301; a képzés alatt 6 alkalommal vehetõ fel

BTPMIR23010

Dr. Madarász Imre

Komparatisztika, italianisztika (témavez. szem.)

beszámoló

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehetõ fel

BTPMIR23017

Dr. Madarász Imre

Az olasz reneszánsz irodalom

kollokvium

2

Hétfõ: 16.00-18.00  XII.

BTPMIR23030

Dr. Berta Erzsébet

Komparatisztika, germanisztika (témavez. szem.)

beszámoló

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; ; a képzés alatt 6 alkalommal vehetõ fel

BTPMIR23073

Dr. Berta Erzsébet

Az építészet mint kulturális modell

kollokvium

2

csütörtök 16-18, XI.

BTPMIR23081

Dr. Goretity József

Kortárs orosz próza

kollokvium

2

hétfõ 18-20, 303.

BTPMIR23121

Dr. Tóth Judit

Vallás és irodalom

kollokvium

2

kedd 18-20, XI. terem

BTPMIR23131

Dr. Bódi Katalin

A szerelem a XVII-XVIII. században

kollokvium

2

H 14–16, XI.

BTPMIR24026

Dr. Dobos István

A modern magyar regény

kollokvium

2

Hely: Fszt. 4, Idõ: szerda, 16-18

BTPMIR24000

Dr. Görömbei András – Dr. Takács Miklós

A 20. századi irodalom kutatása (témavez. szem.)

beszámoló

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehetõ fel

BTPMIR24010

Dr. Dobos István

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.)

beszámoló

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehetõ fel

BTPMIR24020

Dr. Szirák Péter

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.)

beszámoló

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehetõ fel

BTPMIR25000

Dr. Imre László – Dr. Varga Pál – Dr. Bényei Péter

Mûfaj- és eszmetörténet a 19. században (témavez. szem.)

beszámoló

2

hétfõ 16-18, 331. ; a képzés alatt 6 alkalommal vehetõ fel

BTPMIR27000

Dr. Debreczeni Attila – Dr. Borbély Szilárd

Felvilágosodás kori irodalom (témavez. szem)

beszámoló

2

hétfõ 16-18, 331. ; a képzés alatt 6 alkalommal vehetõ fel

BTPMIR27013

Dr. Debreczeni Attila

Kazinczy Ferenc és kora

kollokvium

2

szerda, 16.00–17.30, 303.

BTPMIRKUT11–16

témavezetõ

Konferencia-elõadás 1-6.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPMIRKUT21–26

témavezetõ

Tanulmány publikálása 1-6.

publikáció

10

a témavezetõ irányításával

BTPMIRKUT31–36

témavezetõ

Szakirodalmi referátum 1-6.

beszámoló

10

a témavezetõ irányításával

BTPMIRKUT41–42

témavezetõ

Témabemutatás 1–2.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPMIRKUT43–46

témavezetõ

Fejezetvédés 1–4.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPMIRKUT51–56

témavezetõ

Recenzió elkészítése 1-6.

publikáció

5

a témavezetõ irányításával

BTPMIRKUT61–66

témavezetõ

Tudományszervezési munka 1-6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

BTPMIRKUT71–76

témavezetõ

Szakmai tanulmányút referálása 1-6.

beszámoló

5

a témavezetõ irányításával

BTPMIROKT11-26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezetõ irányításával

BTPMIROKT21-26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezetõ irányításával

BTPMIROKT31-36

témavezetõ

Oktatásszervezõi gyakorlati képzés 1-6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

francia irodalomtudományi alprogram

BTPFRIKUT11-16

témavezetõ

Konferencia-elõadás 1–6.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPFRIKUT21–26.

témavezetõ

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezetõ irányításával

BTPFRIKUT31–36

témavezetõ

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezetõ irányításával

BTPFRIKUT41–42

témavezetõ

Témabemutatás 1–2.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPFRIKUT43–46

témavezetõ

Fejezetvédés 1–4.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPFRIKUT51–56

témavezetõ

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezetõ irányításával

BTPFRIKUT61–66

témavezetõ

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

BTPFRIKUT71–76

témavezetõ

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezetõ irányításával

BTPFRIOKT11-26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezetõ irányításával

BTPFRIOKT21-26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezetõ irányításával

BTPFRIGOKT31-36

témavezetõ

Oktatásszervezõi gyakorlati képzés 1-6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

szláv irodalomtudományi alprogram

BTPOI11–16

Dr. Hajnády Zoltán

Az orosz regény európai kontextusban 1-6.

kollokvium

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPLE379-384

Dr. Nagy László Kálmán

Lengyel irodalomtudósok a regény mûfajáról

kollokvium

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPOI47

Dr. Józsa György Zoltán

Az orosz ezüstkor vallásfilozófiája

kollokvium

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehetõ fel

BTPOI31

Dr. Nagy Márta

Középkori orosz egyházmûvészet

kollokvium

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehetõ fel

BTPOIKUT11–16

témavezetõ

Konferencia-elõadás 1–6.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPOIKUT21–26

témavezetõ

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezetõ irányításával

BTPOIKUT31–36

témavezetõ

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezetõ irányításával

BTPOIKUT41–42

témavezetõ

Témabemutatás 1–2.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPOIKUT43–46

témavezetõ

Fejezetvédés 1–4.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPOIKUT51–56

témavezetõ

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezetõ irányításával

BTPOIKUT61–66

témavezetõ

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

BTPOIKUT71–76

témavezetõ

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezetõ irányításával

BTPOIOKT11-26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezetõ irányításával

BTPOIOKT21-26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezetõ irányításával

BTPOIOKT31-36

témavezetõ

Oktatásszervezõi gyakorlati képzés 1-6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

német irodalomtudományi alprogram

BTPDL119

Dr. Lichtmann Tamás

Mûfajelmélet - narratológia

kollokvium

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehetõ fel

BTPDL122

Dr. Kovács Kálmán

Interkulturalität

kollokvium

2

idõpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehetõ fel

BTPDL11–16

Dr. Balkányi Magdolna

Témavezetõi szeminárium 1–6.

konzultáció

2

mindenki a soron következõt választhatja; a nagyobb sorszámú elõfeltétele a kisebb teljesítése

BTPDL21–26

Dr. Kovács Kálmán

Témavezetõi szeminárium 1–6.

Konzultáció

2

mindenki a soron következõt választhatja; a nagyobb sorszámú elõfeltétele a kisebb teljesítése

BTPDLKUT11–16

témavezetõ

Konferencia-elõadás 1–6.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPDLKUT21–26

témavezetõ

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezetõ irányításával

BTPDLKUT31–36

témavezetõ

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezetõ irányításával

BTPDLKUT41–42

témavezetõ

Témabemutatás 1–2.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPDLKUT43–46

témavezetõ

Fejezetvédés 1-4.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPDLKUT51–56

témavezetõ

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezetõ irányításával

BTPDLKUT61–66

témavezetõ

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

BTPDLKUT71–76

témavezetõ

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezetõ irányításával

BTPDLOKT11–26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezetõ irányításával

BTPDLOKT21–26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezetõ irányításával

BTPDLOKT31–36

témavezetõ

Oktatásszervezõi gyakorlati képzés 1-6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program

angol irodalomtudományi alprogram

BTPA11102BK

Dr. Abádi Nagy Zoltán

Dr. Donald E. Morse

Intro to Advanced Literary Studies -

Advanced Research Methodology

kollokvium

1

brit szakirány: kötelezõ

Main Blg. 11912:00-14:00, tömbösítve

BTPA11604BV

Dr. Roland Végsõ

Beyond the Culture Wars

kollokvium

1

brit szakirány: ajánlott; tömbösítve májusban TBA

           

BTPAKUT11–16

témavezetõ

Konferencia-elõadás 1–6.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT21–26

témavezetõ

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT31-36

témavezetõ

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT41-42

témavezetõ

Témabemutatás 1-2.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT43

témavezetõ

Disszertáció hipotézis

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT44

témavezetõ

Fejezetvédés

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT51–56

témavezetõ

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT61–66

témavezetõ

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT71–76

témavezetõ

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezetõ irányításával

BTPAOKT11–26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezetõ irányításával

BTPAOKT21–26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezetõ irányításával

észak-amerikai irodalomtudományi alprogram

BTPA11102AK

Dr. Abádi Nagy Zoltán

Dr. Donald E. Morse

Intro to Advanced Literary Studies -

Advanced Research Methodology

kollokvium

1

amerikai szakirány: kötelezõ

Main Blg. 11912:00-14:00, tömbösítve

BTPA11604AV

Dr. Roland Végsõ

Beyond the Culture Wars

kollokvium

1

amerikai szakirány: ajánlott

májusban TBA

BTPAKUT21–26

témavezetõ

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT31–36

témavezetõ

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT41–42

témavezetõ

Témabemutatás 1-2.

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT43

témavezetõ

Disszertáció hipotézis

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT44

témavezetõ

Fejezetvédés

elõadás

10

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT51–56

témavezetõ

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT61–66

témavezetõ

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezõi munka

5

a témavezetõ irányításával

BTPAKUT71–76

témavezetõ

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezetõ irányításával

BTPAOKT11–26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezetõ irányításával

BTPAOKT21–26

témavezetõ

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezetõ irányításával