IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA PHD-KÉPZÉS TANRENDJE

–– 2009 ŐSZI FÉLÉV

III. ÉVFOLYAM

A LEGTÖBB TANTÁRGY ESETÉBEN A NAGYOBB SORSZÁMÚ ELŐFELTÉTELE A KISEBB TELJESÍTÉSE! AZAZ, AHOL TÖBB KÓDSZÁMMAL VAN MEGHIRDETVE UGYANAZ A TANTÁRGY, CÉLSZERŰ AZ 1-SEL KEZDENI STB., HOGY A RÁKÖVETKEZŐ FÉLÉVBEN IS FEL LEHESSEN VENNI (UGYANIS A TANTÁRGY UGYANAZ, DE A KURZUS TEMATIKÁJA MÁS). MINDIG A SORON KÖVETKEZŐ KÓDSZÁMÚ KURZUST KELL FELVENNI! AZ INDEXBE MINDIG A KONKRÉT KÓDSZÁM KERÜLJÖN BE, NE A -TÓL -IG (PL. BTPMIR22021 ÉS NE ÍGY: BTPMIR22021-22025)

KÓDSZÁM

OKTATÓ NEVE

A TANEGYSÉG CÍME

A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA

KREDIT

MEGJEGYZÉS

Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program

BTPMÖIR20000

Dr. Dobos István

Modern irodalomtudományi iskolák

kollokvium

3

Szerda, 10-12., 331.

magyar irodalomtudományi alprogram

BTPMIR23132

Dr. Bódi Katalin – Dr. Takács Miklós – Dr. Tóth Judit

A társadalmi nemek poétikája

kollokvium

2

K 18–20 ; XI

BTPMIR24055

Dr. Szirák Péter

Utazási irodalom a két világháború közötti magyar irodalomban

kollokvium

2

Cs 8–10 ; XI.

BTPMIR25007

Dr. S. Varga Pál

Eszme- és kritikatörténet a XIX. századi magyar irodalomban

kollokvium

2

Sz 12–14  1/1

BTPMIR24112

Dr. Márkus Béla

Kisebbségi magyar próza

kollokvium

2

Sz 18-20 ; 303

BTPMIR21011

Dr. Fazakas Gergely Tamás

Medgyesi Pál életműve és szövegeinek kiadása

kollokvium

2

H 16-18 ; 303

BTPMIR20074

Dr. Kálai Sándor

Filmelmélet

kollokvium

2

Sz 16–20 ; XI.

BTPMIR21001–21006

Dr. Bitskey István – Dr. Imre Mihály – Dr. Oláh Szabolcs

A reneszánsz és a barokk irodalma (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

kedd 14-16 h., 301

BTPMIR27001–27006

Dr. Debreczeni Attila – Dr. Borbély Szilárd

Felvilágosodás kori irodalom (témavez. szem) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR25001–25006

Dr. Imre László – Dr. Varga Pál – Dr. Bényei Péter

Műfaj- és eszmetörténet a 19. században (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR24001–24006

Dr. Görömbei András – Dr. Takács Miklós

A 20. századi irodalom kutatása (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR24101–24106

Dr. Szirák Péter

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR24062–24067

Dr. Dobos István

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR23031–23036

Dr. Berta Erzsébet

Komparatisztika, germanisztika (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIRKUT11–16

témavezető

Konferencia-előadás 1-6.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPMIRKUT21–26

témavezető

Tanulmány publikálása 1-6.

publikáció

10

a témavezető irányításával

BTPMIRKUT31–36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1-6.

beszámoló

10

a témavezető irányításával

BTPMIRKUT41–42

témavezető

Témabemutatás 1–2.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPMIRKUT43–46

témavezető

Fejezetvédés 1–4.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPMIRKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1-6.

publikáció

5

a témavezető irányításával

BTPMIRKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1-6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

BTPMIRKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1-6.

beszámoló

5

a témavezető irányításával

BTPMIROKT11-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPMIROKT21-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával

BTPMIROKT31-36

témavezető

Oktatásszervezői gyakorlati képzés 1-6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

francia irodalomtudományi alprogram

BTPFRIKUT11-16

témavezető

Konferencia-előadás 1–6.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPFRIKUT21–26.

témavezető

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezető irányításával

BTPFRIKUT31–36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezető irányításával

BTPFRIKUT41–42

témavezető

Témabemutatás 1–2.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPFRIKUT43–46

témavezető

Fejezetvédés 1–4.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPFRIKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezető irányításával

BTPFRIKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

BTPFRIKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezető irányításával

BTPFRIOKT11-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPFRIOKT21-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával

BTPFRIGOKT31-36

témavezető

Oktatásszervezői gyakorlati képzés 1-6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

szláv irodalomtudományi alprogram

BTPOI11–16

Dr. Hajnády Zoltán

Az orosz regény európai kontextusban 1-6.

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPLE379-384

Dr. Nagy László Kálmán

Lengyel irodalomtudósok a regény műfajáról 1-6.

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPOI48

Dr. Józsa György Zoltán

Az orosz szimbolista regény poétikája

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPOI41-46

Dr. Nagy Márta

A keleti keresztény egyházművészet

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPOIKUT11–16

témavezető

Konferencia-előadás 1–6.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPOIKUT21–26

témavezető

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezető irányításával

BTPOIKUT31–36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezető irányításával

BTPOIKUT41–42

témavezető

Témabemutatás 1–2.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPOIKUT43–46

témavezető

Fejezetvédés 1–4.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPOIKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezető irányításával

BTPOIKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

BTPOIKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezető irányításával

BTPOIOKT11-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPOIOKT21-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával

BTPOIOKT31-36

témavezető

Oktatásszervezői gyakorlati képzés 1-6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

német irodalomtudományi alprogram

BTPDL123

Dr. Lichtmann Tamás

Literaturtheorie

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL124

Dr. Pabis Eszter

Kulturelle Erinnerung

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL21–26

Dr. Kovács Kálmán

Témavezetői szeminárium 1–6.

Konzultáció

2

mindenki a soron következőt választhatja; a nagyobb sorszámú előfeltétele a kisebb teljesítése

BTPDLKUT11–16

témavezető

Konferencia-előadás 1–6.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPDLKUT21–26

témavezető

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezető irányításával

BTPDLKUT31–36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezető irányításával

BTPDLKUT41–42

témavezető

Témabemutatás 1–2.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPDLKUT43–46

témavezető

Fejezetvédés 1-4.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPDLKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezető irányításával

BTPDLKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

BTPDLKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezető irányításával

BTPDLOKT11–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPDLOKT21–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával

BTPDLOKT31–36

témavezető

Oktatásszervezői gyakorlati képzés 1-6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

olasz irodalomtudományi alprogram

BTPI12

Dr. Madarász Imre

Dante-problémák

kollokvium

2

hétfő 16-18, XII.

BTPMIR23011–23016

Dr. Madarász Imre

Az olasz-magyar komparatisztika (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program

angol irodalomtudományi alprogram

BTP12331BV

Dr. Bényei Tamás

Fairy Tale and Myth in Contemporary British Women Writers

előadás

2

brit szakirány: választható

K 8-10 ; 109

BTP11501BV

Dr. Glant Tibor

US-Hungarian Relations in the 20th Century

előadás

2

brit szakirány: választható

P 10-12 ; 109

BTP12332BV

Dr. Gula Marianna

James Joyce’s Ulysses

előadás

2

brit szakirány: választható

P 12-14 ; St. 111.

BTPAKUT11–16

témavezető

Konferencia-előadás 1–6.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT21–26

témavezető

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT31-36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT41-42

témavezető

Témabemutatás 1-2.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT43

témavezető

Disszertáció hipotézis

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT44

témavezető

Fejezetvédés

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezető irányításával

BTPAKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

BTPAKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezető irányításával

BTPAOKT11–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPAOKT21–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával

észak-amerikai irodalomtudományi alprogram

BTP12331AV

Dr. Bényei Tamás

Fairy Tale and Myth in Contemporary British Women Writers

előadás

2

amerikai szakirány: választható

K 8-10 ; 109

BTP11501AK

Dr. Glant Tibor

US-Hungarian Relations in the 20th Century

előadás

2

amerikai szakirány: kötelező

P 10-12 ; 109

BTP12332AV

Dr. Gula Marianna

James Joyce’s Ulysses

előadás

2

amerikai szakirány: választható

P 12-14 ; St. 111.

BTPAKUT21–26

témavezető

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT31–36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT41–42

témavezető

Témabemutatás 1-2.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT43

témavezető

Disszertáció hipotézis

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT44

témavezető

Fejezetvédés

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezető irányításával

BTPAKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

BTPAKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezető irányításával

BTPAOKT11–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPAOKT21–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával