IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA PHD-KÉPZÉS TANRENDJE

–– 2010 TAVASZI ŐSZI FÉLÉV

III. ÉVFOLYAM

A LEGTÖBB TANTÁRGY ESETÉBEN A NAGYOBB SORSZÁMÚ ELŐFELTÉTELE A KISEBB TELJESÍTÉSE! AZAZ, AHOL TÖBB KÓDSZÁMMAL VAN MEGHIRDETVE UGYANAZ A TANTÁRGY, CÉLSZERŰ AZ 1-SEL KEZDENI STB., HOGY A RÁKÖVETKEZŐ FÉLÉVBEN IS FEL LEHESSEN VENNI (UGYANIS A TANTÁRGY UGYANAZ, DE A KURZUS TEMATIKÁJA MÁS). MINDIG A SORON KÖVETKEZŐ KÓDSZÁMÚ KURZUST KELL FELVENNI! AZ INDEXBE MINDIG A KONKRÉT KÓDSZÁM KERÜLJÖN BE, NE A -TÓL -IG (PL. BTPMIR22021 ÉS NE ÍGY: BTPMIR22021-22025)

KÓDSZÁM

OKTATÓ NEVE

A TANEGYSÉG CÍME

A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA

KREDIT

MEGJEGYZÉS

Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program

           

magyar irodalomtudományi alprogram

BTPMIR23007

Dr. Tóth Judit

Klasszikus témák – klasszikus interpretációk (Antik témák és feldolgozásaik)

kollokvium

2

Sz 14-16, fszt. 14/1.

BTPMIR20078

Dr. Oláh Szabolcs

Médiatörténet

kollokvium

2

Cs 12-14, XI.

BTPMIR23073

Dr. Berta Erzsébet

Az építészet mint kulturális modell

kollokvium

2

Cs 16-18, XI.

BTPMIR27014

Dr. Borbély Szilárd

Csokonai fogadtatástörténete

kollokvium

2

H 14-16, II.

BTPMIR27013

Dr. Debreczeni Attila

Kazinczy Ferenc és kora

kollokvium

2

Sz 16-18, III. 303.

BTPMIR24112

Dr. Márkus Béla

Kisebbségi magyar próza

kollokvium

2

Cs 16-18, fszt. 1/2

BTPMIR24095

Dr. Görömbei András

Az esszéíró Németh László

kollokvium

2

Cs 16-18, III. 303.

BTPMIR23121

Dr. Tóth Judit

Vallás és irodalom

kollokvium

2

Sz 16-18, XI.

BTPMIR23080

Dr. Goretity József

Kortárs orosz próza

kollokvium

2

Sz 12-14, fszt.14/1.

BTPMIR20079

Dr. Maksa Gyula

Médiakultúra

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR21001–21006

Dr. Bitskey István – Dr. Imre Mihály – Dr. Oláh Szabolcs

A reneszánsz és a barokk irodalma (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

kedd 14-16 h., 301

BTPMIR27001–27006

Dr. Debreczeni Attila – Dr. Borbély Szilárd

Felvilágosodás kori irodalom (témavez. szem) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR25001–25006

Dr. Imre László – Dr. Varga Pál – Dr. Bényei Péter

Műfaj- és eszmetörténet a 19. században (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR24001–24006

Dr. Görömbei András – Dr. Takács Miklós

A 20. századi irodalom kutatása (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR24101–24106

Dr. Szirák Péter

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR24062–24067

Dr. Dobos István

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR23000

Dr. Berta Erzsébet – Dr. Bódi Katalin – Dr. Goretity József – Dr. Katona Gábor – Dr. Tóth Judit

Komparatisztika (műhelyszeminárium)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIRKUT11–16

témavezető

Konferencia-előadás 1-6.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPMIRKUT21–26

témavezető

Tanulmány publikálása 1-6.

publikáció

10

a témavezető irányításával

BTPMIRKUT31–36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1-6.

beszámoló

10

a témavezető irányításával

BTPMIRKUT41–42

témavezető

Témabemutatás 1–2.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPMIRKUT43–46

témavezető

Fejezetvédés 1–4.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPMIRKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1-6.

publikáció

5

a témavezető irányításával

BTPMIRKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1-6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

BTPMIRKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1-6.

beszámoló

5

a témavezető irányításával

BTPMIROKT11-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPMIROKT21-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával

BTPMIROKT31-36

témavezető

Oktatásszervezői gyakorlati képzés 1-6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

francia irodalomtudományi alprogram

BTPFRI1309

Dr. Gorilovics Tivadar

Regényformák a XX. századi francia irodalomban (világirodalmi

kitekintéssel)

előadás

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; igény szerint magyar nyelven

BTPFRI1312

dr. Kálai Sándor

A mai francia regény

előadás

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; igény szerint magyar nyelven

BTPFRI1902

dr. Lőrinszky Ildikó

Műfordítási gyakorlat (franciáról magyarra)

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPFRIKUT11-16

témavezető

Konferencia-előadás 1–6.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPFRIKUT21–26.

témavezető

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezető irányításával

BTPFRIKUT31–36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezető irányításával

BTPFRIKUT41–42

témavezető

Témabemutatás 1–2.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPFRIKUT43–46

témavezető

Fejezetvédés 1–4.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPFRIKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezető irányításával

BTPFRIKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

BTPFRIKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezető irányításával

BTPFRIOKT11-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPFRIOKT21-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával

BTPFRIGOKT31-36

témavezető

Oktatásszervezői gyakorlati képzés 1-6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

szláv irodalomtudományi alprogram

BTPOI11–16

Dr. Hajnády Zoltán

Az orosz regény európai kontextusban 1-6.

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPLE379-384

Dr. Nagy László Kálmán

Lengyel irodalomtudósok a regény műfajáról 1-6.

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPOI48

Dr. Józsa György Zoltán

Az orosz szimbolista regény poétikája

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPOI41-46

Dr. Nagy Márta

A keleti keresztény egyházművészet

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPOIKUT11–16

témavezető

Konferencia-előadás 1–6.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPOIKUT21–26

témavezető

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezető irányításával

BTPOIKUT31–36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezető irányításával

BTPOIKUT41–42

témavezető

Témabemutatás 1–2.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPOIKUT43–46

témavezető

Fejezetvédés 1–4.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPOIKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezető irányításával

BTPOIKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

BTPOIKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezető irányításával

BTPOIOKT11-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPOIOKT21-26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával

BTPOIOKT31-36

témavezető

Oktatásszervezői gyakorlati képzés 1-6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

német irodalomtudományi alprogram

BTPDL125

Dr. Balkányi Magdolna

 A kultúra elméletei (PhD és MA-kurzus)

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPDL126

Lydia Böttger

Wissenschaftliches Schreiben (A tudományos írás főbb formái: értekezés, esszé, recenzió, referátum)

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPDL11–16

Dr. Balkányi Magdolna

Témavezetői szeminárium 1–6.

konzultáció

2

mindenki a soron következőt választhatja; a nagyobb sorszámú előfeltétele a kisebb teljesítése

BTPDL21–26

Dr. Kovács Kálmán

Témavezetői szeminárium 1–6.

Konzultáció

2

mindenki a soron következőt választhatja; a nagyobb sorszámú előfeltétele a kisebb teljesítése

BTPDL10

Dr. Lichtmann Tamás

Témavezetői szeminárium

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL40

Dr. Pabis Eszter

Témavezetői szeminárium

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDLKUT11–16

témavezető

Konferencia-előadás 1–6.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPDLKUT21–26

témavezető

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezető irányításával

BTPDLKUT31–36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezető irányításával

BTPDLKUT41–42

témavezető

Témabemutatás 1–2.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPDLKUT43–46

témavezető

Fejezetvédés 1-4.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPDLKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezető irányításával

BTPDLKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

BTPDLKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezető irányításával

BTPDLOKT11–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPDLOKT21–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával

BTPDLOKT31–36

témavezető

Oktatásszervezői gyakorlati képzés 1-6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

olasz irodalomtudományi alprogram

           

BTPMIR23011–23016

Dr. Madarász Imre

Az olasz-magyar komparatisztika (témavez. szem.) 1-6.

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPI11

Dr. Madarász Imre

Az olasz reneszánsz irodalom

kollokvium

2

H 16-18, XII

Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program

angol irodalomtudományi alprogram

BTPA12331BV

Dr. Bényei Tamás

Fairy Tale and Myth in Contemporary British Women Writers

kollokvium

2

British stream: optional

Wednesday 8.00-9.40, 119

BTPA12333BV

Dr. Gula Marianna

James Joyce’s Ulysses II

kollokvium

2

British stream: optional

Friday 12:00-13:40, 119

BTPA12321BV

Dr. Séllei Nóra

Women and Madness in Literature

kollokvium

2

British stream: optional

Tue 14.00-15:40 or 14:00-17.40, 111/2

BTPA10402BV

Dr. Séllei Nóra

Literature, Film and Adaptation

kollokvium

2

British stream: optional

Tue 16.00-17.40 and 14.00-17.40, 111/2

BTPA11401BV

Dr. Carlos Morton

Culture Clash: US Latino Theater from 1965 to the Present

kollokvium

1

British stream: optional

18.00-19.40 *, 101

* every day from March 17 to 25

BTPAKUT11–16

témavezető

Konferencia-előadás 1–6.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT21–26

témavezető

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT31-36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT41-42

témavezető

Témabemutatás 1-2.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT43

témavezető

Disszertáció hipotézis

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT44

témavezető

Fejezetvédés

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezető irányításával

BTPAKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

BTPAKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezető irányításával

BTPAOKT11–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPAOKT21–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával

észak-amerikai irodalomtudományi alprogram

BTPA12331AV

Dr. Bényei Tamás

Fairy Tale and Myth in Contemporary British Women Writers

kollokvium

2

American stream: optional

Wednesday 8.00-9.40, 119

BTPA12333AV

Dr. Gula Marianna

James Joyce’s Ulysses II

kollokvium

2

American stream: optional

Friday 12:00-13:40, 119

BTPA12321AV

Dr. Séllei Nóra

Women and Madness in Literature

kollokvium

2

American stream: optional

Tue 14.00-15:40 or 14:00-17.40, 111/2

BTPA10402AV

Dr. Séllei Nóra

Literature, Film and Adaptation

kollokvium

2

American stream: optional

Tue 16.00-17.40 and 14.00-17.40, 111/2

BTPA11401AV

Dr. Carlos Morton

Culture Clash: US Latino Theater from 1965 to the Present

kollokvium

1

American stream: optional

18.00-19.40 *, 101

* every day from March 17 to 25

BTPAKUT21–26

témavezető

Tanulmány publikálása 1–6.

publikáció

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT31–36

témavezető

Szakirodalmi referátum 1–6.

beszámoló

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT41–42

témavezető

Témabemutatás 1-2.

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT43

témavezető

Disszertáció hipotézis

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT44

témavezető

Fejezetvédés

előadás

10

a témavezető irányításával

BTPAKUT51–56

témavezető

Recenzió elkészítése 1–6.

publikáció

5

a témavezető irányításával

BTPAKUT61–66

témavezető

Tudományszervezési munka 1–6.

szervezői munka

5

a témavezető irányításával

BTPAKUT71–76

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása 1–6.

beszámoló

5

a témavezető irányításával

BTPAOKT11–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával

BTPAOKT21–26

témavezető

Gyakorlati képzés 1-6. (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával