IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA PHD-KÉPZÉS TANRENDJE

– 2011 TAVASZI FÉLÉV

KÓDSZÁM

OKTATÓ NEVE

A TANEGYSÉG CÍME

A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA

KREDIT

MEGJEGYZÉS

DEBRECENI EGYETEM DOKTORKÉPZÉS

DEAKIDI

tantárgyfelelős: Dr. Páles Zsolt

Általános kutatási ismeretek

teszt

1

Első éves nappali tagozatosoknak kötelező!

péntek 14.00 – 15.30 (elsı alkalom: 2011. február 18.)

DE Fıépület Auditorium maximum (IV. emelet)

IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

BTPIDIKUT10

témavezető

Konferencia-előadás

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT20

témavezető

Tanulmány publikálása

publikáció

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT30

témavezető

Szakirodalmi referátum

beszámoló

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT50

témavezető

Recenzió elkészítése

írás

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT60

témavezető

Tudományszervezési munka

szervezői munka

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT70

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása

beszámoló

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIGYK10

témavezető

Gyakorlati képzés (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIGYK20

témavezető

Gyakorlati képzés (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program

BTPMÖIRKUT40

témavezető

Témabemutatás

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 2 alkalommal vehető fel

BTPMÖIRKUT41

témavezető

Fejezetvédés

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 4 alkalommal vehető fel

BTPMÖIRGYK30

témavezető

Oktatásszervezői gyakorlati képzés

szervezői munka

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

Francia irodalomtudományi alprogram

BTPFRI10

Dr. Lukovszki Judit

Témavezetői szeminárium

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPFRI1407

Dr. Gorilovics Tivadar

A levélforma az irodalomban

kollokvium

2

magyar nyelvű előadás, heti 1 óra Időpont: megbeszélés szerint

Terem: 423

BTPFRI1903

Dr. Nagy Andrea

Bevezetés a fordításkritikába

kollokvium

2

magyar nyelvű előadás, de franciatudás szükséges az óra elvégzéséhez; heti 1 ó.)

Terem: 427/c (oktatói szoba).

Időpont: megbeszélés szerint.

Magyar irodalomtudományi alprogram

BTPMIR21000

Dr. Bitskey István – Dr. Imre Mihály – Dr. Oláh Szabolcs

A reneszánsz és a barokk irodalma (témavez. szem.)

beszámoló

2

kedd 14-16 h., 301; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR24000

Dr. Görömbei András – Dr. Takács Miklós

A 20. századi irodalom kutatása (témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR24010

Dr. Dobos István

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR24020

Dr. Szirák Péter

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR25000

Dr. Imre László – Dr. Varga Pál – Dr. Bényei Péter

Műfaj- és eszmetörténet a 19. században (témavez. szem.)

beszámoló

2

hétfő 16-18, 331. ; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR27000

Dr. Debreczeni Attila – Dr. Borbély Szilárd

Felvilágosodás kori irodalom (témavez. szem)

beszámoló

2

hétfő 16-18, 331. ; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR28000

Dr. Szirák Péter - Dr. Oláh Szabolcs - Dr. Fodor Péter - Dr. Kálai Sándor - Dr. Maksa Gyula

A populáris kultúra elmélete (témavez.szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR20072

Dr. Oláh Szabolcs

A technomédiumok története

kollokvium

2

szerda, 14–16, XI.

BTPMIR20077

Dr. Oláh Szabolcs

Az észlelés közegei és formái

kollokvium

2

hétfő 10–12, Aud. Max

BTPMIR21012

Dr. Fazakas Gergely Tamás

Önéletírások a 17-18. században (Önreprezentáció, retorika, írásantropológia)

kollokvium

2

Sz 14-16, GÖCS 313

BTPMIR23043

Dr. S. Varga Pál – Dr. Takács Miklós

Irodalom és kollektív emlékezet

Kollokvium

2

Cs 10-12

BTPMIR23073

Dr. Berta Erzsébet

Az építészet mint kulturális modell Építészet - tér – várostér. Az építészet kultúratudományi aspektusai

kollokvium

2

H 16-18, Aud. Max.

BTPMIR23080

Dr. Goretity József

A kortárs orosz próza

kollokvium

2

Szerda 12.00 -13.40, fsz. 14⁄1. terem

BTPMIR23121

Dr. Tóth Judit

Vallás és irodalom

kollokvium

2

Sze 16-18, XI.

BTPMIR24027

Dr. Dobos István

Performativitás a 20. századi magyar regényben

kollokvium

2

Sz 12-14, XVI/1

BTPMIR24097

Dr. Görömbei András

A drámaíró Németh László

kollokvium

2

csütörtök 16-18.; Főép. 303.

BTPMIR24120

Dr. Takács Miklós

A trauma mint értelmezési keret a modern magyar irodalomban

kollokvium

2

Cs. 12.00-13.40, Aud. Max.

BTPMIR26033

Dr. Debreczeni Attila

Csokonai életműve az újabb kutatási eredmények tükrében

kollokvium

2

Szerda 16.00–17.30, III/303.

BTPMIR28002

Dr. Kálai Sándor

Kultúra- és médiaelméletek

kollokvium

2

magyar nyelvű szövegolvasó szeminárium, heti 1 ó.)

Terem: 423 (oktatói szoba).

Időpont: megbeszélés szerint.

Német irodalomtudományi alprogram

BTPDL10

Dr. Lichtmann Tamás

Témavezetői szeminárium

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL20

Dr. Kovács Kálmán

Témavezetői szeminárium

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL30

Dr. Balkányi Magdolna

Témavezetői szeminárium

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL40

Dr. Pabis Eszter

Témavezetői szeminárium

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL127

Dr. Balkányi Magdolna

Kultúraközvetítés a színházban. Egy sajátos kulturális transzferfolyamat elméleti aspektusai

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

Olasz irodalomtudományi alprogram

BTPI20

Dr. Madarász Imre

Komparatisztika, italianisztika (témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPI11

Dr. Madarász Imre

Az olasz reneszánsz irodalom

kollokvium

2

hétfő 16,00-17,30, XII.

Szláv irodalomtudományi alprogram

BTPOI10

Dr. Hajnády Zoltán

Az orosz regény európai kontextusban

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPOI30

Dr. Nagy Márta

A keleti keresztény egyházművészet

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPOI48

Dr. Józsa György Zoltán

Az orosz szimbolista regény poétikája

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPLE20

Dr. Nagy László Kálmán

Lengyel irodalomtudósok a regény műfajáról

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPOI10

Dr. Hajnády Zoltán

Az orosz regény európai kontextusban

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPOI60

Dr. Goretity József

Témavezetői szeminárium

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPOI63

Dr. Goretity József

Irodalmi hermeneutika

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program

BTPAKUT41

témavezető

Témabemutatás 1.

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel

BTPAKUT42

témavezető

Témabemutatás 2.

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel

BTPAKUT43

témavezető

Disszertáció hipotézis

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel

BTPAKUT44

témavezető

Fejezetvédés

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel

BTPAKUT80

témavezető

Essay Writing

esszéírás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

Angol irodalomtudományi alprogram

BTPA10102BK

Dr. Abádi Nagy Zoltán

Intro to Advanced Literary Studies

kollokvium

1

British stream required,

block teaching

Abádi Nagy Zoltán: February 11: 10-13, March 11, April 29: 10-12 and 14-16,

101

BTPA11102BK

Dr. Donald E. Morse

Advanced Research Methodology

kollokvium

1

British stream required

block teaching

Donald E. Morse: TBA

101

BTPA10323BV

Dr. Séllei Nóra

Gender, Subjectivity and Representation

kollokvium

2

British stream: optional

block teaching

in the exam period

TBA

BTPA11233BV

Dr. Molnár Judit

Other Solitudes: Ethnic Writing in Canada

kollokvium

2

British stream: optional

Fri, 8.00-10.00

121

BTPA12333BV

Dr. Gula Marianna

James Joyce’s Ulysses II

kollokvium

2

British stream: optional

Thu, 10.00-12.00

109

Észak-amerikai irodalomtudományi alprogram

BTPA10102AK

Dr. Abádi Nagy Zoltán

Intro to Advanced Literary Studies

kollokvium

1

American stream: required

Abádi Nagy Zoltán: February 11: 10-13, March 11, April 29: 10-12 and 14-16,

101

BTPA11102AK

Dr. Donald E. Morse

Advanced Research Methodology

kollokvium

1

American stream: required

block teaching

Donald E. Morse: TBA

101

BTPA10323AV

Dr. Séllei Nóra

Gender, Subjectivity and Representation

kollokvium

2

block teaching

in the exam period

American stream: optional

TBA

BTPA11233AK

Dr. Molnár Judit

Other Solitudes: Ethnic Writing in Canada

kollokvium

2

American stream: required

Fri, 8.00-10.00

121

BTPA12333AV

Dr. Gula Marianna

James Joyce’s Ulysses II

kollokvium

2

American stream: optional

Thu, 10.00-12.00

109