IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA PH.D-KÉPZÉS TANRENDJE

– 2010 ŐSZI FÉLÉV

  

KÓDSZÁM

OKTATÓ NEVE

A TANEGYSÉG CÍME

A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA

KREDIT

MEGJEGYZÉS

IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

BTPIDIKUT10

témavezető

Konferencia-előadás

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT20

témavezető

Tanulmány publikálása

publikáció

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT30

témavezető

Szakirodalmi referátum

beszámoló

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT50

témavezető

Recenzió elkészítése

írás

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT60

témavezető

Tudományszervezési munka

szervezői munka

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIKUT70

témavezető

Szakmai tanulmányút referálása

beszámoló

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIGYK10

témavezető

Gyakorlati képzés (1X2 óra)

óratartás

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPIDIGYK20

témavezető

Gyakorlati képzés (2X2 óra)

óratartás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program

BTPMÖIR20000

Dr. Dobos István

Modern irodalomtudományi iskolák

kollokvium

3

 

a képzés alatt egyszer kötelező elvégezni a program hallgatóinak

BTPMÖIRKUT40

témavezető

Témabemutatás

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 2 alkalommal vehető fel

BTPMÖIRKUT41

témavezető

Fejezetvédés

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 4 alkalommal vehető fel

BTPMÖIRGYK30

témavezető

Oktatásszervezői gyakorlati képzés

szervezői munka

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

Francia irodalomtudományi alprogram

BTPFRI10

Dr. Lukovszki Judit

Témavezetői szeminárium

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPFRI1313

Dr. Lukovszki Judit

Posztdramatikus színház (Lehmann)

kollokvium

2

szerda 10-12 vagy más időpontban az oktatóval történő egyeztetés alapján

Magyar irodalomtudományi alprogram

BTPMIR21000

Dr. Bitskey István – Dr. Imre Mihály – Dr. Oláh Szabolcs

A reneszánsz és a barokk irodalma (témavez. szem.)

beszámoló

2

kedd 14-16 h., 301; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR24000

Dr. Görömbei András – Dr. Takács Miklós

A 20. századi irodalom kutatása (témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR24010

Dr. Dobos István

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR24020

Dr. Szirák Péter

A 20. századi irodalom kutatása

(témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR25000

Dr. Imre László – Dr. Varga Pál – Dr. Bényei Péter

Műfaj- és eszmetörténet a 19. században (témavez. szem.)

beszámoló

2

hétfő 16-18, 331. ; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR27000

Dr. Debreczeni Attila – Dr. Borbély Szilárd

Felvilágosodás kori irodalom (témavez. szem)

beszámoló

2

hétfő 16-18, 331. ; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR28000 Dr. Szirák Péter - Dr. Oláh Szabolcs - Dr. Fodor Péter - Dr. Kálai Sándor - Dr. Maksa Gyula A populáris kultúra elmélete (témavez.szem.) beszámoló 2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMIR20074

Dr. Kálai Sándor

Filmelmélet

kollokvium

2

Sz 16–20 ; XI.

BTPMIR20079

Dr. Maksa Gyula

Médiakultúra

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR23074

Dr. Berta Erzsébet

Szó és kép

kollokvium

2

csütörtök 16-18; XI.

BTPMIR23123

Dr. Tóth Judit

A bibliai hermeneutika története

kollokvium

2

kedd 16-18; fszt. 1/2

BTPMIR24082

Dr. Baranyai Norbert

Móricz-interpretációk

kollokvium

2

kedd 18-20; 303.

BTPMIR24096

Dr. Görömbei András

A regényíró Németh László

kollokvium

2

csütörtök 16–18 ; főép. 303

BTPMIR24122

Dr, Takács Miklós

A trauma medialitása

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMIR28001

Dr. Szirák Péter

Modern és posztmodern társadalom- és kultúraelméletek

kollokvium

2

 

Német irodalomtudományi alprogram

BTPDL10

Dr. Lichtmann Tamás

Témavezetői szeminárium

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL20

Dr. Kovács Kálmán

Témavezetői szeminárium

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL30

Dr. Balkányi Magdolna

Témavezetői szeminárium

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPDL40

Dr. Pabis Eszter

Témavezetői szeminárium

konzultáció

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

Olasz irodalomtudományi alprogram

BTPI20

Dr. Madarász Imre

Komparatisztika, italianisztika (témavez. szem.)

beszámoló

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

Szláv irodalomtudományi alprogram

BTPOI71

Dr. Hajnády Zoltán

Tolsztoj és a lélekábrázoló regény

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPOI72

Dr. Józsa György Zoltán

Utópiák az orosz irodalomban

kollokvium

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPOI62

Dr. Goretity József

Bevezetés az orosz irodalomba

kollokvium

2

csütörtök 12-14; Aud. Max.

Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program

BTPAKUT41

témavezető

Témabemutatás 1.

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel

BTPAKUT42

témavezető

Témabemutatás 2.

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel

BTPAKUT43

témavezető

Disszertáció hipotézis

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel

BTPAKUT44

témavezető

Fejezetvédés

előadás

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel

BTPAKUT80 témavezető Essay Writing esszéírás 10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

Angol irodalomtudományi alprogram

BTPA11101BV

Dr. Zoltán Abádi-Nagy

Intro to Advanced American Studies

kollokvium

1

Fridays (September 24, October 8, December 10 )

10:00-13:50, Library Reading Room

British stream: optional

BTPA10101BK

 

Dr. Donald E. Morse

Presentation Skills

kollokvium

1

Fridays (TBA)

Library Reading Room

British stream: required

BTPA10403BV

Dr. György Kalmár

Horror Film

kollokvium

2

Wednesday 16.00 Göcs Blg  201

British stream: optional

BTPA11322BV

 

Dr. Lenke Németh

Dr. Gabriella Varró

Race, Ethnicity and Gender in Modern American Drama

kollokvium

2

Friday 08.00 St. 111

British stream: optional

BTPA12332BV

Dr. Marianna Gula

James Joyce’s Ulysses

kollokvium

2

Monday 10.00 Göcs Blg 206

British stream: optional

Észak-amerikai irodalomtudományi alprogram

BTPA11101AK

Dr. Zoltán Abádi-Nagy

Intro to Advanced American Studies

kollokvium

1

Fridays (September 24, October 8, December 10 )

American stream: required

BTPA10101AK

Dr. Donald E. Morse

Presentation Skills

kollokvium

1

Fridays (TBA)

Library Reading Room

American stream: required

BTPA10403AV

Dr. György Kalmár

Horror Film

kollokvium

2

Wednesday 16.00 Göcs Blg  201

American stream: optional

BTPA11322AV

Dr. Lenke Németh

Dr. Gabriella Varró

Race, Ethnicity and Gender in Modern American Drama

kollokvium

2

Friday 08.00 St. 111

American stream: optional

BTPA12332AV

 

Dr. Marianna Gula

James Joyce’s Ulysses

kollokvium

2

Monday 10.00 Göcs Blg 206

American stream: optional