IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA PH.D-KÉPZÉS TANRENDJE

– 2013 ŐSZI FÉLÉV

(I. évfolyam számára)

 

KÓDSZÁM

OKTATÓ NEVE

A TANEGYSÉG CÍME

MINŐSÍTÉS

KREDIT

MEGJEGYZÉS

IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

BTPIDI_KUT_1

témavezető

Konferencia-előadás

gyakorlati jegy

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, iskolaszinten meghirdetett, egyszer a hat félév alatt kötelező felvenni -- konferenciaszereplés

BTPIDI_KUT_2

témavezető

Tanulmány elkészítése

gyakorlati jegy

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, iskolaszinten meghirdetett, a megírt, de még meg nem jelent tanulmány számolható el itt

BTPIDI_KUT_3

témavezető

Tanulmány publikálása

gyakorlati jegy

15

iskolaszinten meghirdetett, egyszer a hat félév alatt kötelező felvenni -- megjelenés vagy elfogadói nyilatkozat, ha megjelenés alatt van

BTPIDI_KUT_4

témavezető

Szakirodalmi referátum

gyakorlati jegy

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, iskolaszinten meghirdetett, a disszertáció témájához kapcsolódó beszámoló magyar vagy idegen nyelvű szakirodalmakról

BTPIDI_KUT_5

témavezető

Recenzió elkészítése

gyakorlati jegy

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, iskolaszinten meghirdetett, megírt recenzió, megjelenéstől függetlenül elszámolható

BTPIDI_KUT_6

témavezető

Tudományszervezési munka

gyakorlati jegy

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, minden tudományos tevékenységet, az iskola tudományos adminisztrációját segítő munka, pl. adatbázis-feltöltések, digitalizálás, konferenciaszervezés stb.

BTPIDI_OKT_1

témavezető

Gyakorlati képzés (1X2 óra)

gyakorlati jegy

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, 1 db duplaóra tartása

BTPIDI_OKT_2

témavezető

Gyakorlati képzés (2X2 óra)

gyakorlati jegy

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, 2 db duplaóra tartása

BTPIDI_OKT_3

témavezető

Gyakorlati képzés (3X2 óra)

gyakorlati jegy

15

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, 3 db duplaóra tartása

BTPIDI_OKT_4

témavezető

Oktatásszervezési munka

gyakorlati jegy

5

minden oktatási tevékenységet segítő munka, pl. dolgozatírás felügyelete, tesztjavítás, neptunos feladatok végzése stb.

Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program

BTPMÖ_T_1

Dr. Dobos István

Modern irodalomtudományi iskolák

gyakorlati jegy

3

programszinten meghirdetett kurzus az irodalomtudományi alprogramok számára (magyar, francia, német, olasz, szláv) kötelező, a többi alprogram tematikus kurzusként felveheti

Francia irodalomtudományi alprogram

BTPFR_T_1

témavezető

Témavezetői szeminárium (FR)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, mind a 6 félévben kötelező

BTPFR_KUT_1

témavezető

Témabemutatás (FR)

gyakorlati jegy

10

alprogram szinten 1x kötelező, ajánlott a 3. félévben felvenni, max. 4-szer vehető fel

BTPFR_KUT_2

témavezető

Fejezetvédés (FR)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten meghirdetett kurzus, az 5. és 6. félévben kötelező

Magyar irodalomtudományi alprogram

BTPMA_T_1

témavezető

Témavezetői szeminárium (MA)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a további tematikus szemináriummal és/vagy viszonyban együtt 2 kredit értékben kötelezően választható

BTPMA_T_2A

Dr. Bitskey István – Dr. Imre Mihály – Dr. Fazakas Gergely – Dr. Száraz Orsolya

A reneszánsz és a barokk irodalma

műhely

gyakorlati jegy

2

kedd 14-16 h., 301; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, mind a 6 félévben kötelező téma kutatóinak

BTPMA_T_2B

Dr. Debreczeni Attila – Dr. Borbély Szilárd – Dr. Bódi Katalin – Dr. Bodrogi Ferenc Máté – Dr. Orbán László - Dr. Imre László – Dr. Varga Pál – Dr. Bényei Péter

Klasszikus magyar irodalomtörténeti műhely

gyakorlati jegy

 

a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, mind a 6 félévben kötelező téma kutatóinak

BTPMA_T_2C

1. Dr. Baranyai Norbert – Dr. Takács Miklós 2. Dobos István 3. Dr. Szirák Péter – Dr. Fodor Péter – Dr. Lapis József

A 20. századi irodalom kutatása műhely

gyakorlati jegy

2

a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, mind a 6 félévben kötelező téma kutatóinak

BTPMA_T_2D

Dr. Bódi Katalin - Dr. Goretity József – Dr. Tóth Judit

Komparatisztikai műhely

gyakorlati jegy

2

a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, mind a 6 félévben kötelező téma kutatóinak

BTPMA_T_3

Dr. Bódi Katalin

Testábrázolások az európai festészetben a reneszánsztól a neoklasszicizmusig

gyakorlati jegy

2

Hétfő 12.00–14.00, III. 303.

BTPMA_T_4

Dr. Oláh Szabolcs

Líraolvasás

gyakorlati jegy

2

 

BTPMA_KUT_1

témavezető

Témabemutatás (MA)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten meghirdetett kurzus, 1x kötelező, összesen 4x vehető fel (1-4. félév)

BTPMA_KUT_2

témavezető

Fejezetvédés (MA)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten meghirdetett kurzus, 1x kötelező, összesen 2x vehető fel (5-6. félév)

Mediális kultúratudományi alprogram

BTPMK_T_1

dr. Szirák Péter

Mediális kultúratudományok

gyakorlati jegy

3

programszinten meghirdetett kurzus a mediális kultúratudományi alprogramban kötelező, 1 v. 3. félévben, a t, a többi alprogram tematikus kurzusként felveheti

BTPMK_T_2

témavezető

Témavezetői szeminárium (MK)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, mind a 6 félévben kötelező

BTPMK_T_3

témavezető

Műhelyszeminárium (MK)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, mind a 6 félévben kötelező

BTPMK_T_4

Dr. Szirák Péter

(Poszt)modern társadalom- és kultúrafelfogások

gyakorlati jegy

2

Kedd, 8.00-9.30, fszt. 1/1.

BTPMK_KUT_1

témavezető

Témabemutatás (MK)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten meghirdetett kurzus, 4x vehető fel

BTPMK_KUT_2

témavezető

Disszertációhipotézis (MK)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten meghirdetett kurzus, az 5. félévben kötelező

BTPMK_KUT_3

témavezető

Fejezetvédés (MK)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a 6. félévben kötelező

Német irodalomtudományi alprogram

BTPDL_T_1

témavezető

Témavezetői szeminárium (DL)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, mind a 6 félévben kötelező

BTPDL_T_2

Dr. Pabis Eszter

Grenzüberschreitungen und Fremdheitserfahrungen in der Literatur

gyakorlati jegy

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPDL_T_3

Dr. Elisa

Müller-Adams – Prof. Andrea Geier (Trieri Egyetem)

Wissen-Erfahren-Schreiben

gyakorlati jegy

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPDL_KUT_1

témavezető

Témabemutatás (DL)

gyakorlati jegy

10

alprogram szinten 1x kötelező, ajánlott a 3. félévben felvenni, összesen 4x vehető fel (1-4. félév)

BTPDL_KUT_2

témavezető

Fejezetvédés (DL)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten meghirdetett kurzus, az 5. és 6. félévben kötelező

Olasz irodalomtudományi alprogram

BTPIT_T_1

témavezető

Témavezetői szeminárium (IT)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a 6 félév alatt 1x kötelező, a tematikus kurzusokkal és/vagy viszonyban együtt 7 kredit értékben kötelezően választható

BTPIT_T_2

Dr. Madarász Imre

Dante és az Isteni színjáték

gyakorlati jegy

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPIT_KUT_1

témavezető

Témabemutatás (IT)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten 1x kötelező, 3x szabadon választható

BTPIT_KUT_2

témavezető

Fejezetvédés (IT)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten 1x kötelező, 1x szabadon választható

Szláv irodalomtudományi alprogram

BTPSL_T_1

témavezető

Témavezetői szeminárium (SL)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a 6 félév alatt a tematikus kurzusokkal és/vagy viszonyban együtt 8 kredit értékben kötelezően választható

BTPSL_T_2

Dr. Goretity József

Введение в литературоведение

gyakorlati jegy

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPSL_T_3

Dr. Goretity József

История и теория художественного перевода

gyakorlati jegy

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPSL_T_4

Dr. Goretity József

Современная лутература

gyakorlati jegy

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPSL_T_5

Dr. Goretity József

Лутература 20-30-x годов XX века

gyakorlati jegy

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPSL_KUT_1

témavezető

Témabemutatás (SL)

gyakorlati jegy

10

alprogram szinten meghirdetett kurzus, az 1--4. félévben vehető fel, összesen 4x

BTPSL_KUT_2

témavezető

Fejezetvédés (SL)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten meghirdetett kurzus, 2x, az 5--6. félévben vehető fel

Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program

BTPBA_T_3

Dr. Györke Ágnes

The Poetics of Urban Space: London in Contemporary Literature and Visual Culture

gyakorlati jegy

2

Friday

10.00-11.40

MBlg, Rom 119

Országh Seminar

BTPBA_T_4

Dr. Németh Lenke

Dr. Varró Gabriella

Race, Ethnicity and Gender in Modern American Drama

gyakorlati jegy

2

Friday

10.00-11.40

MBlg, Rom II

BTPBA_T_5

Dr. Abádi Nagy Zoltán

Theories of Postmodernism, Culture and Literature

gyakorlati jegy

2

Friday

12.00-13.40

MBlg, Rom 119

Országh Seminar

BTPBA_T_6

Dr. Glant Tibor

Dr. Vida István Kornél

Historical Research, Methodology and Writing

gyakorlati jegy

2

Friday

14.00-15.40

MBlg, Rom 119

Országh Seminar

BTPBA_KUT_1

témavezető

Essay Writing

gyakorlati jegy

10

programszinten meghirdetett kurzus

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPBA_KUT_2

témavezető

Témabemutatás (BA)

gyakorlati jegy

10

programszinten meghirdetett kurzus, 4x vehető fel

BTPBA_KUT_3

témavezető

Disszertációhipotézis (BA)

gyakorlati jegy

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel, programszinten meghirdetett kurzus, a 5. félévben kötelező

BTPBA_KUT_4

témavezető

Fejezetvédés (BA)

gyakorlati jegy

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel, programszinten meghirdetett kurzus, az 6. félévben kötelező

Angol irodalomtudományi alprogram

BTPBR_T_1

témavezető

 

Témavezetői szeminárium (BR)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a műhelyszemináriummal és/vagy viszonyban együtt 5 kredit értékben kötelezően választható

BTPBR_T_2

témavezető

 

Műhelyszeminárium (BR)

gyakorlati jegy

2

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a témavezetői szemináriummal és/vagy viszonyban 5 kredit értékben kötelezően választható

Észak-amerikai irodalomtudományi alprogram

BTPNA_T_2

témavezető

Témavezetői szeminárium (NA)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a műhelyszemináriummal és/vagy viszonyban együtt 5 kredit értékben kötelezően választható

BTPNA_T_3

témavezető

Műhelyszeminárium (NA)

gyakorlati jegy

2

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a témavezetői szemináriummal és/vagy viszonyban 5 kredit értékben kötelezően választható