IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA PH.D-KÉPZÉS TANRENDJE

– 2013/2014 TAVASZI FÉLÉV

(I. évfolyam számára)

 

 

KÓDSZÁM

OKTATÓ NEVE

A TANEGYSÉG CÍME

MINŐSÍTÉS

KREDIT

MEGJEGYZÉS

IRODALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

 

BTPIDI_KUT_1

témavezető

Konferencia-előadás

gyakorlati jegy

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, iskolaszinten meghirdetett, egyszer a hat félév alatt kötelező felvenni -- konferenciaszereplés

BTPIDI_KUT_2

témavezető

Tanulmány elkészítése

gyakorlati jegy

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, iskolaszinten meghirdetett, a megírt, de még meg nem jelent tanulmány számolható el itt

BTPIDI_KUT_3

témavezető

Tanulmány publikálása

gyakorlati jegy

15

iskolaszinten meghirdetett, egyszer a hat félév alatt kötelező felvenni -- megjelenés vagy elfogadói nyilatkozat, ha megjelenés alatt van

BTPIDI_KUT_4

témavezető

Szakirodalmi referátum

gyakorlati jegy

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, iskolaszinten meghirdetett, a disszertáció témájához kapcsolódó beszámoló magyar vagy idegen nyelvű szakirodalmakról

BTPIDI_KUT_5

témavezető

Recenzió elkészítése

gyakorlati jegy

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, iskolaszinten meghirdetett, megírt recenzió, megjelenéstől függetlenül elszámolható

BTPIDI_KUT_6

témavezető

Tudományszervezési munka

gyakorlati jegy

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, minden tudományos tevékenységet, az iskola tudományos adminisztrációját segítő munka, pl. adatbázis-feltöltések, digitalizálás, konferenciaszervezés stb.

BTPIDI_OKT_1

témavezető

Gyakorlati képzés (1X2 óra)

gyakorlati jegy

5

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, 1 db duplaóra tartása

BTPIDI_OKT_2

témavezető

Gyakorlati képzés (2X2 óra)

gyakorlati jegy

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, 2 db duplaóra tartása

BTPIDI_OKT_3

témavezető

Gyakorlati képzés (3X2 óra)

gyakorlati jegy

15

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, 3 db duplaóra tartása

BTPIDI_OKT_4

témavezető

Oktatásszervezési munka

gyakorlati jegy

5

minden oktatási tevékenységet segítő munka, pl. dolgozatírás felügyelete, tesztjavítás, neptunos feladatok végzése stb.

Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program

 

 

 

 

 

 

 

Francia irodalomtudományi alprogram

 

BTPFR_T_1

témavezető

Témavezetői szeminárium (FR)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, mind a 6 félévben kötelező

BTPFR_KUT_1

témavezető

Témabemutatás (FR)

gyakorlati jegy

10

alprogram szinten 1x kötelező, ajánlott a 3. félévben felvenni, max. 4-szer vehető fel

BTPFR_KUT_2

témavezető

Fejezetvédés (FR)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten meghirdetett kurzus, az 5. és 6. félévben kötelező

Magyar irodalomtudományi alprogram

 

BTPMA_T_1

témavezető

Témavezetői szeminárium (MA)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a további tematikus szemináriummal és/vagy viszonyban együtt 2 kredit értékben kötelezően választható

BTPMA_T_2A

Dr. Bitskey István – Dr. Imre Mihály – Dr. Fazakas Gergely – Dr. Száraz Orsolya

A reneszánsz és a barokk irodalma

műhely

gyakorlati jegy

2

kedd 14-16 h., 301; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, mind a 6 félévben kötelező téma kutatóinak

BTPMA_T_2B

Dr. Debreczeni Attila – Dr. Borbély Szilárd – Dr. Bódi Katalin – Dr. Bodrogi Ferenc Máté – Dr. Orbán László - Dr. Imre László – Dr. Varga Pál – Dr. Bényei Péter

Klasszikus magyar irodalomtörténeti műhely

gyakorlati jegy

 

 a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, mind a 6 félévben kötelező téma kutatóinak

BTPMA_T_2C

1. Dr. Baranyai Norbert –  Dr. Takács Miklós 2. Dobos István 3. Dr. Szirák Péter – Dr. Fodor Péter – Dr. Lapis József

A 20. századi irodalom kutatása műhely

gyakorlati jegy

2

a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, mind a 6 félévben kötelező téma kutatóinak

BTPMA_T_2D

Dr. Bódi Katalin - Dr. Goretity József – Dr. Tóth Judit

Komparatisztikai műhely

gyakorlati jegy

2

a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, mind a 6 félévben kötelező téma kutatóinak

BTPMA_T_5

Dr. Takács Miklós

A trauma
mint kultúratudományi fogalom

 

gyakorlati jegy

2

(angol nyelvű szövegolvasó szeminárium) időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPMA_T_6

Dr. Orbán László

Mikipédia – a szócikkírás műfaja és gyakorlata

gyakorlati jegy

2

a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján – kizárólag a magyar irodalomtudományi alprogram hallgatói számára

BTPMA_T_7

Dr. Bódi Katalin

2k14.4 kortárs képzőművészeti kurzus

gyakorlati jegy

2

tömbösített kurzus (2014. március 7-8.)

BTPMA_KUT_1

témavezető

Témabemutatás (MA)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten meghirdetett kurzus, 1x kötelező, összesen 4x vehető fel (1-4. félév)

BTPMA_KUT_2

témavezető

Fejezetvédés (MA)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten meghirdetett kurzus, 1x kötelező, összesen 2x vehető fel (5-6. félév)

Mediális kultúratudományi alprogram

 

BTPMK_T_2

témavezető

Témavezetői szeminárium (MK)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, mind a 6 félévben kötelező

BTPMK_T_3

témavezető

Műhelyszeminárium (MK)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, mind a 6 félévben kötelező

BTPMK_T_5

Dr. Kálai Sándor

A populáris kultúra elmélete

gyakorlati jegy

2

időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPMK_KUT_1

témavezető

Témabemutatás (MK)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten meghirdetett kurzus, 4x vehető fel

BTPMK_KUT_2

témavezető

Disszertációhipotézis (MK)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten meghirdetett kurzus, az 5. félévben kötelező

BTPMK_KUT_3

témavezető

Fejezetvédés (MK)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a 6. félévben kötelező

Német irodalomtudományi alprogram

 

BTPDL_T_1

témavezető

Témavezetői szeminárium (DL)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, mind a 6 félévben kötelező

BTPDL_T_4

Dr. Pabis Eszter

Europäische Erinnerungskulturen

gyakorlati jegy

2

a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPDL_T_5

Dr. Horváth Andrea

Postkolonialismus: Theorie, Geschichte, Literatur

gyakorlati jegy

2

a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPDL_KUT_1

témavezető
Témabemutatás (DL)

gyakorlati jegy

10

alprogram szinten 1x kötelező, ajánlott a 3. félévben felvenni, összesen 4x vehető fel (1-4. félév)

BTPDL_KUT_2

témavezető
Fejezetvédés (DL)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten meghirdetett kurzus, az 5. és 6. félévben kötelező

Olasz irodalomtudományi alprogram

 

BTPIT_T_1

témavezető

Témavezetői szeminárium (IT)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a 6 félév alatt 1x kötelező, a tematikus kurzusokkal és/vagy viszonyban együtt 7 kredit értékben kötelezően választható

BTPIT_T_2

Dr. Madarász Imre

Dante és az Isteni színjáték

gyakorlati jegy

2

a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPIT_T_3

Dr. Madarász Imre

Dante-problémák

gyakorlati jegy

2

a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPIT_T_4

Dr. Madarász Imre

Az olasz reneszánsz irodalom

gyakorlati jegy

2

a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPIT_T_5

Dr. Madarász Imre

Komparatisztika, italianisztika

gyakorlati jegy

2

a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel, időpont-egyeztetés az oktató fogadóóráján

BTPIT_KUT_1

témavezető

Témabemutatás (IT)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten 1x kötelező, 3x szabadon választható

BTPIT_KUT_2

témavezető

Fejezetvédés (IT)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten 1x kötelező, 1x szabadon választható

Szláv irodalomtudományi alprogram

 

BTPSL_T_1

témavezető

Témavezetői szeminárium (SL)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a 6 félév alatt a tematikus kurzusokkal és/vagy viszonyban együtt 8 kredit értékben kötelezően választható

BTPSL_KUT_1

témavezető

Témabemutatás (SL)

gyakorlati jegy

10

alprogram szinten meghirdetett kurzus, az 1--4. félévben vehető fel, összesen 4x

BTPSL_KUT_2

témavezető

Fejezetvédés (SL)

gyakorlati jegy

10

alprogramszinten meghirdetett kurzus, 2x, az 5--6. félévben vehető fel

Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program

 

BTPBA_T_2

Dr. Rácz István

Dr. Vida István Kornél

Writing Book Review

gyakorlati jegy

2

American stream: required

British stream: required

BTPBA_KUT_1

témavezető

Essay Writing

gyakorlati jegy

10

programszinten meghirdetett kurzus

a témavezető irányításával; a képzés alatt 6 alkalommal vehető fel

BTPBA_KUT_2

témavezető

Témabemutatás (BA)

gyakorlati jegy

10

programszinten meghirdetett kurzus, 4x vehető fel

BTPBA_KUT_3

témavezető

Disszertációhipotézis (BA)

gyakorlati jegy

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel, programszinten meghirdetett kurzus, a 5. félévben kötelező

BTPBA_KUT_4

témavezető

Fejezetvédés (BA)

gyakorlati jegy

10

a témavezető irányításával; a képzés alatt 1 alkalommal vehető fel, programszinten meghirdetett kurzus, az 6. félévben kötelező

Angol irodalomtudományi alprogram

 

BTPBR_T_1

témavezető

 

 

Témavezetői szeminárium (BR)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a műhelyszemináriummal és/vagy viszonyban együtt 5 kredit értékben kötelezően választható

BTPBR_T_2

témavezető

 

 

Műhelyszeminárium (BR)

gyakorlati jegy

2

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a  témavezetői szemináriummal és/vagy viszonyban 5 kredit értékben kötelezően választható

BTPBR_T_3

Dr. Séllei Nóra

Gender, Subjectivity and Representation

gyakorlati jegy

2

American stream: optional

British stream: optional

Friday  10.00-13.40

MBlg, Rom 119

Országh Seminar

alternative weeks, TBA

Észak-amerikai irodalomtudományi alprogram

 

BTPNA_T_1

Dr. Abádi Nagy Zoltán

Intro to Advanced American Studies

gyakorlati jegy

2

American stream: required
British stream: optional

Friday 14.00-17.40

MBlg, Rom 119

Országh Seminar,

alternative weeks, TBA

BTPNA_T_2

témavezető

Témavezetői szeminárium (NA)

gyakorlati jegy

1

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a műhelyszemináriummal és/vagy viszonyban együtt 5 kredit értékben kötelezően választható

BTPNA_T_3

témavezető

Műhelyszeminárium (NA)

gyakorlati jegy

2

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a  témavezetői szemináriummal és/vagy viszonyban 5 kredit értékben kötelezően választható

BTPNA_T_4

Dr. Molnár Judit

Theme and Image in Canadian Poetry

gyakorlati jegy

2

American stream: optional

British stream: optional

Friday 11.00-13.40

MBlg, TBA

alternative weeks, TBA

BTPNA_T_5

Dr. Glant Tibor

Hungarian-American Relations in the 20th-century

 

gyakorlati jegy

2

American stream: optional
British stream: optional

Friday 14.00-17.40

MBlg, Rom 119

Országh Seminar,

alternative weeks, TBA