Üdvözöljük a DEIDI honlapján!

Mozgásban konferencia

Vagyim Vozdvizsenszkij doktori értekezésének nyilvános vitája

 

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolája ezúton meghívja

Vagyim Vozdvizsenszkij
Венгерские мотивы в литературно-философском творчестве
Григория Саввича Сковороды

című doktori (Ph.D) értekezésének nyilvános vitájára, amelynek
időpontja: 2014. július 4. 14.00
helyszíne: Debreceni Egyetem, Főépület, II. emelet 247.
(A Szlavisztikai Intézet Könyvtára)

A bíráló bizottság
elnöke:  Dr. Imre László MTA r. tag, professzor emeritus (DE)

opponensei: 

Dr. Szűcs Olga PhD, főiskolai docens  (Tomori Pál Főiskola)
 Dr. Hajnády Zoltán DSc, egyetemi tanár (DE)

tagjai: 

Dr. Regéczi Ildikó PhD, egyetemi docens (DE)
 Dr. Kiss Lajos András CSc, főiskolai tanár (NyF)

 

A jelölt témavezetője: 

Dr. Goretity József CSc, egyetemi docens (DE)

 

A doktori (PhD) szigorlat időpontja és helye:
2014. július 4. 11.00
helyszíne:Debreceni Egyetem, Főépület, II. emelet 247.
(A Szlavisztikai Intézet Könyvtára)

A doktori szigorlati bizottság
elnöke:  Dr. Imre László MTA r. tag, professzor emeritus (DE)
tagjai:  Dr. Regéczi Ildikó PhD, egyetemi docens (DE)
Dr. Szűcs Olga PhD, főiskolai docens (Tomori Pál Főiskola)
szigorlati tárgyak:  Régi orosz irodalom
Irodalomelmélet

Az értekezés az Irodalomtudományok Doktori Iskola programjának keretében készült.

A disszertáció megtekinthetőa Bölcsészettudományi Kar Doktori Bizottságának titkárságán.

Minden érdeklődőt szívesen látunk.

event_date: 

péntek, July 4, 2014 - 14:00
 
 
 

Belépés