Üdvözöljük a DEIDI honlapján!

Mozgásban konferencia

Kis Gábor doktori (PhD) nyilvános vitája

A Debreceni Egyetem BTK Doktori Tanácsa ezúton meghívja

Kis Gábor

Az ördöggel kötött szövetség mitologémája a XIX. századi prózairodalomban (különös tekintettel Conrad Ferdinand Meyer Az asszonybíró című elbeszélésére)
című doktori (Ph.D) értekezésének nyilvános vitájára, amelynek

időpontja: 2015. május 19. 14.00
helyszíne: Debreceni Egyetem, Főépület, III. emelet 303. (A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Könyvtára)

A bíráló bizottság

elnöke: Dr. Imre László, MTA rendes tag, professor emeritus (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

opponensei: Dr. Kroó Katalin, DSc, habilitált egyetemi docens (ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet)
                                                                 Dr. Berta Erzsébet, PhD, nyugalmazott egyetemi adjunktus (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)     

tagjai: Dr. Szajbély Mihály, DSc, habilitált egyetemi tanár (SZTE, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)
Dr. Kálai Sándor, PhD, habilitált egyetemi adjunktus (DE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)
Dr. Regéczi Ildikó, CSc, habilitált egyetemi docens (DE BTK Szlavisztika Intézet)

a jelölt témavezetője: Dr. Goretity József, habilitált egyetemi docens (DE BTK Szlavisztikai Intézet)

Az értekezés az Irodalomtudományok Doktori Iskola programjának keretében készült. A disszertáció megtekinthető a Bölcsészettudományi Kar Doktori Bizottságának titkárságán.
Minden érdeklődőt szívesen látunk. 

event_date: 

kedd, May 19, 2015 - 14:00 to 17:00
 
 
 

Belépés