Üdvözöljük a DEIDI honlapján!

Mozgásban konferencia

Czintos Emese doktori értekezésének nyilvános vitája

MEGHÍVÓ
 
A Debreceni Egyetem BTK Doktori Tanácsa ezúton meghívja
 
Czintos Emese
„Az olvasóknak mulatságul adtam...”
Szempontok a 16. századi magyar verses epika irodalomtörténeti szerepének újragondolásához
 
című doktori (Ph.D) értekezésének nyilvános vitájára, amelynek
 
időpontja: 2014. június 5. 13.00
helyszíne:
Debreceni Egyetem, Főépület, III. emelet 303.
(A Magyar Irodalom+ és Kultúratudományi Intézet Könyvtára)
 
 
A bíráló bizottság:
elnöke:
Dr. Imre Mihály, DSc, egyetemi tanár (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
opponensei:
Dr. Ács Pál, DSc, tudományos tanácsadó
(MTA Irodalomtudományi Intézete)
Dr. Oláh Szabolcs, PhD, egyetemi docens
(DE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)
tagjai:
Dr. Gábor Csilla, PhD, egyetemi tanár
(BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézet)
Dr. Fazakas Gergely, PhD, egyetemi adjunktus
(DE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
a jelölt témavezetője:
Dr. Bitskey István, az MTA rendes tagja, professor emeritus (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 
 
A doktori (PhD) szigorlat időpontja és helye:
2014. június 5. 11.00
Debreceni Egyetem, főépület, III. emelet 301.
 
A doktori szigorlati bizottság
elnöke:
Dr. Imre Mihály, DSc, egyetemi tanár
(DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
tagjai:
Dr. Ács Pál, DSc, tudományos tanácsadó
(MTA Irodalomtudományi Intézete)
Dr. Fazakas Gergely Tamás, PhD, egyetemi adjunktus
(DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
tartalék bizottsági tagjai:
Dr. Gábor Csilla, PhD, egyetemi tanár
(BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézet)
Dr. Puskás István, PhD, egyetemi adjunktus
(DE BTK Olasz Tanszék)
 
 
Az értekezés az Irodalomtudományok Doktori Iskola programjának keretében készült. A disszertáció megtekinthető a Bölcsészettudományi Kar Doktori Bizottságának titkárságán.

Minden érdeklődőt szívesen látunk.

event_date: 

csütörtök, June 5, 2014 - 13:00
 
 
 

Belépés