Üdvözöljük a DEIDI honlapján!

Mozgásban konferencia

Az IDI oktatási munkája

Az előadások és szemináriumok tematikáját az egyes programok és alprogramok állítják össze, kreditértéküket meghatározzák, s minden szemeszter kezdete előtt legalább két héttel eljuttatják kínálatukat az iskola titkárához. A titkár a programajánlatokat összesíti, s gondoskodik közzétételükről a Neptun-rendszerben, az iskola honlapján, illetve valamennyi működési helyen. Az iskolán belül meghirdetett és jóváhagyott kurzusok bármelyikéből szerezhető kreditpont, a felveendő kurzusok tervét a doktori képzés hallgatója és a témavezető
közösen alakítja ki. Az IDI vezetése egy-egy szemeszterben kötelező vagy ajánlott jelleggel előírhatja a képzés valamennyi résztvevője számára valamely alapkurzus felvételét és abban a
kreditszerzést (ez főként az általános érvényű, minden téma számára használható irodalomelméleti vagy textológiai stúdiumokra érvényes).

Az IDI ösztöndíjas hallgatóinak – gyakorlati képzés keretében – oktatási feladatai is lehetnek, ezeket a témavezető határozza meg. Egyedi vagy vitás esetekben a programvezető dönt.
A kutatási tevékenység teljesítését általában a témavezető igazolja, de bizonyos esetekben (pl. tudományszervezési munka) a hallgatót feladattal megbízó törzstag az aláírásra jogosult személy.

Az IDI kívánatosnak tartja, hogy a hallgatók a képzési időn belül külföldi részképzéseken, konferenciákon vagy tanulmányutakon vegyenek részt, ehhez minden erkölcsi segítséget megad (ajánlólevelek, pályázati információk stb.), anyagi hozzájárulást azonban csak a mindenkori költségvetés lehetőségeitől függően tud biztosítani (elsősorban külföldi konferencia-előadás esetén). A külföldi részképzésen szerzett és dokumentált krediteket az IDI elismeri és beszámítja.

Oktatási ügyekben tanácsadással, eligazítással egyaránt a hallgatók rendelkezésére állnak a programvezetők, a témavezetők és az IDI titkára.

Az IDI részletes oktatási programját az iskola Képzési terve tartalmazza.
 

 
 
 

Belépés