A fejezetvédés protokollja

PROTOKOLL A FEJEZETVÉDÉS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

1. A doktorandusz a 6. félévben kötelezően felveszi a Fejezetrészírás és a Fejezetvédés tárgyat. (Megjegyzés: a „fejezetvédés rendje” a 3. év végi kötelező minősítésnek számító fejezetvédést szabályozza. A 7. vagy 8. félévben még egyszer kötelező felvenni a Fejezetvédés tárgyat, további egyszer kötelező a Fejezetrészírás tárgy is, amely a 3-8. félévben összesen 6-szor választható kutatási kredit.)

2. A programvezető az érintett alprogramvezetőkkel egyeztetve meghatározza a Fejezetvédés minden érintett számára közös időpontját és helyét, s a szorgalmi időszak végéig közli az iskolatitkárral, aki meghirdeti azt. Indokolt esetben (pl. nyelv) a Fejezetvédés megrendezhető alprogramszinten is. A Fejezetvédésre a vizsgaidőszakban kerül sor, indokolt esetben augusztus utolsó és szeptember első hetében is lebonyolítható.

3. A Fejezetvédésen részt kell vennie az érintett témavezetőknek és alprogramvezetőknek, a programon belül kijelölt bírálóknak, valamint az (idegennyelvi kompetenciákat figyelembe véve) a program 1–4. éves PhD-hallgatóinak. A Fejezetvédés nyilvános az iskola bármely tagja számára.

4. A doktorandusz május 31-ig (keresztfélév esetében december 31-ig) a disszertációfejezetet pdf-ben – csatolva a témavezető elfogadó nyilatkozatát – eljuttatja az alprogram titkárának, aki továbbítja azokat a bírálóbizottságnak és másolatot küld az iskolatitkárnak. A disszertációfejezet minimum terjedelme megegyezik a disszertációhipotézis terjedelmével (mintegy 4000–4500 szó + bibliográfia).

5. A Fejezetvédés a programvezető (esetleg alprogramvezető) elnöklésével zajlik. Először a kijelölt két bíráló ismerteti szóbeli véleményét, ezután kerül sor a további hozzászólásokra. A hallgató válaszol a két bíráló észrevételeire és a hozzászólásokra. A vitát hivatalos értékelés követi.

6. Az értékelést hallgatónként a programon belül előre kijelölt háromtagú bizottság végzi, amelynek elnöke az érintett alprogramvezető (témavezetői érintettség vagy akadályoztatás esetén a programvezető), további két tagja a két kijelölt fejezetbíráló. Az értékelés érdemjegyből és részletes szóbeli minősítésből áll, amely elhangzik az egyes viták vagy az egész esemény végén.

Updated: 2019.11.26.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.