A fejezetvédés protokollja

PROTOKOLL A FEJEZETVÉDÉS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

1. A doktorandusz a 6. félévben kötelezően felveszi a Fejezetrészírás és a Fejezetvédés tárgyat. (Megjegyzés: a „fejezetvédés rendje” a 3. év végi kötelező minősítésnek számító fejezetvédést szabályozza. A 7. vagy 8. félévben még egyszer kötelező felvenni a Fejezetvédés tárgyat, további egyszer kötelező a Fejezetrészírás tárgy is, amely a 3-8. félévben összesen 6-szor választható kutatási kredit.)

2. A programvezető az érintett alprogramvezetőkkel egyeztetve meghatározza a Fejezetvédés minden érintett számára közös időpontját és helyét, s a szorgalmi időszak végéig közli az iskolatitkárral, aki meghirdeti azt. Indokolt esetben (pl. nyelv) a Fejezetvédés megrendezhető alprogramszinten is. A Fejezetvédésre a vizsgaidőszakban kerül sor, indokolt esetben augusztus utolsó és szeptember első hetében is lebonyolítható.

3. A Fejezetvédésen részt kell vennie az érintett témavezetőknek és alprogramvezetőknek, a programon belül kijelölt bírálóknak, valamint az (idegennyelvi kompetenciákat figyelembe véve) a program 1–4. éves PhD-hallgatóinak. A Fejezetvédés nyilvános az iskola bármely tagja számára.

4. A doktorandusz május 31-ig (keresztfélév esetében december 31-ig) a disszertációfejezetet pdf-ben – csatolva a témavezető elfogadó nyilatkozatát – eljuttatja az alprogram titkárának, aki továbbítja azokat a bírálóbizottságnak és másolatot küld az iskolatitkárnak. A disszertációfejezet minimum terjedelme megegyezik a disszertációhipotézis terjedelmével (mintegy 4000–4500 szó + bibliográfia).

5. A Fejezetvédés a programvezető (esetleg alprogramvezető) elnöklésével zajlik. Először a kijelölt két bíráló ismerteti szóbeli véleményét, ezután kerül sor a további hozzászólásokra. A hallgató válaszol a két bíráló észrevételeire és a hozzászólásokra. A vitát hivatalos értékelés követi.

6. Az értékelést hallgatónként a programon belül előre kijelölt háromtagú bizottság végzi, amelynek elnöke az érintett alprogramvezető (témavezetői érintettség vagy akadályoztatás esetén a programvezető), további két tagja a két kijelölt fejezetbíráló. Az értékelés érdemjegyből és részletes szóbeli minősítésből áll, amely elhangzik az egyes viták vagy az egész esemény végén.

 

Frissítés dátuma: 2021.05.04.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.