Az Olasz irodalom és kultúra alprogram felvételi követelményei

 • Doktori képzésre felsőfokú olasz nyelv- és irodalom szakos végzettséggel, 2011-től az ODT-adatbázisban megjelölt „fogadott mesterszakok”-on szerzett diplomával rendelkező szakemberek, jelentkezhetnek, akik képességeiket, rátermettségüket különböző formákban (kiemelkedő színvonalú diplomamunka, publikáció, OTDK-díj stb.) bizonyították.
 • A jelentkezőknek írásban elkészített tanulmányi tervet kell benyújtaniuk az alprogramvezetőhöz és a programtanácshoz: a szakirány, az érdeklődési terület és a kutatási téma megválasztásának pontos leírásával és érdemi indoklásával, továbbá az addig végzett szakmai tevékenységük bemutatásával, pontos adataival, hiteles dokumentumaival és, lehetőség szerint, szövegeivel (diploma, szakdolgozat, díjnyertes OTDK-dolgozat és publikáció[k] szövege).
 • Olasz nyelvű felvételi elbeszélgetés során a jelentkezőnek számot kell adnia arról, hogy rendelkezik a választott tudományágban a doktori tanulmányok megkezdéséhez szükséges szakmai és nyelvi jártassággal, valamint a kitűzött tudományos munka megvalósítására való képességgel, elhivatottsággal és eltökéltséggel.
 • A felvételi vizsgán érvényesített értékelési szempontok a következők:
  • Szakmai tájékozottság – a mellékelt munkaterv és a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján:

   • A mellékelt írásbeli munkaterv és a felvételi vizsgán nyújtott szóbeli teljesítmény alapján.
   • A tervezett disszertáció témájának, téziseinek, módszereinek bemutatása.
   • A téma tudományos jelentőségének, újdonságának és várható eredményeinek felvázolása.
   • A tervezett értekezés nemzetközi és hazai szakirodalmának ismerete.
  • A felvételi vizsgáig végzett szakmai munka
   • Az eddig publikált tanulmányok, cikkek stb. bemutatása.
   • További publikációs tervek és lehetőségek ismertetése.
 • Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott tanulmány bemutatása.
 • Diploma minősítése: a Doktori Szabályzat szerint.
 • Költségtérítés a 2019/2020-as tanévben:
  • költségtérítéses hallgatók: 100.000 Ft/félév (kreditérvényesítéssel egyedi elbírálás alapján a tandíj csökkenthető)
  • egyéni felkészülők: egyszeri 200.000 Ft.

Frissítés dátuma: 2019.04.14.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.