Lapis-Lovas Anett Csilla

 • Név: Lapis-Lovas Anett Csilla
 • E-mail cím:
 • Témavezető: Dr. Bodrogi Ferenc Máté
 • Kutatási téma: Kortárs ifjúsági irodalom a középiskolai irodalom- és nyelvtanoktatásban

Tanulmányok

 • 2016 – 2017 Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, végzettség: magyar nyelv és irodalom szakos tanár.
 • 2006 – 2012 Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, végzettség: magyar mesterszakos bölcsész.
 • 2006 – 2012 Debreceni Református Hittudományi Egyetem, végzettség: hittanár-nevelőtanár.

Díjak, ösztöndíjak

 • 2015. március Erasmus+ „Személyzet képzési célú mobilitása”

  • Egy hetet töltöttem a Bécsi Egyetem Evangélikus Teológiai Karának Valláspedagógiai Intézetében. A pályázati idő alatt a „gyermek- és ifjúsági irodalom a vallásoktatásban” témához kapcsolódó szakirodalomban mélyültem el.
 • 2011. április    XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Társadalomtudományi Szekció, Vallás- és hittudomány II. tagozat, I. helyezés
 • 2010 – 2012. A DETEP-BTK Tehetséggondozó program résztvevője
 • 2010 – 2012.   Kiemelt szakmai ösztöndíj
  • A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet demonstrátoraként az intézeti könyvtár munkájában segédkeztem.
 • 2009 – 2010.   A Pro Regione alapítvány ösztöndíjasa
  • A támogatási időszak alatt írtam meg az OTDK-dolgozatom.

Munkatapasztalat

 • 2012 – 2013 A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, hit- és erkölcstan tanár, kollégiumi nevelő

  • A hit- és erkölcstan tantárgy oktatása, szilenciumi ügyelet.
 • 2013 – 2017 Debreceni Református Hittudományi Egyetem, oktatásszervező
  • Órarendek készítése, oktatókkal, hallgatókkal való kapcsolattartás, szerződések előkészítése, általános adminisztráció.
 • 2014 – 2017 Debreceni Református Hittudományi Egyetem, óraadó a Gyakorlati Teológiai Tanszéken
  • A Művészettel a katechézisben című szabadon választható tárgy oktatása – a kurzusok során kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmi művek vallásoktatásban történő használhatóságával foglalkoztunk.

Nyelvismeret

 • Angol: középfokú, C típusú nyelvvizsga
 • Német: középfokú, C típusú nyelvvizsga     

Egyéb ismeretek, szervezeti tagság, kulturális tevékenység

 • A József Attila Kör és a Fiatal Írók Szövetsége könyveinek tördelőszerkesztője vagyok, emellett a DE-BTK több folyóiratának (Szkholion, Acta Universitatis Debreceniensis) tördelését is végzem, ezért haladó szinten használom az Adobe InDesign és Adobe Photoshop programokat.
 • 2016 decemberétől a Járom Kulturális Egyesület önkénteseként papírszínház segítségével mesélek gyermek- és lakásotthonokban élő, óvodás vagy kisiskolás korú gyerekeknek.
 • Rendszeresen vezetek irodalmi beszélgetéseket, többek közt Tóth Krisztina, Kollár Árpád vagy Závada Péter kötetbemutatóit moderáltam.
 • A DRHE Katechetikai Központja által szervezett katechetikai műhelyek egyikén 2016 februárjában gyermek- és ifjúsági irodalomról tartottam előadást, illetve vezettem műhelymunkát.
 • 2011 és 2012 között részt vettem az Alföld Stúdió kritikai műhelyein.
 • 2008. és 2012 között a Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium tagja voltam.

Publikációk

Tanulmányok

 • Az Istenről való beszéd lehetséges formái Thomas Mann József és testvérei című regényében. Vallástudományi Szemle, 2011/4, 67-92.
 • Összeért – DESZKA Fesztivál 2014. Bárka 2014/3, 101-106.
 • Nyitott szemmel – DESZKA Fesztivál. Bárka 2016/3, 77-81.
 • Ifjúsági irodalom a vallásoktatásban – Janne Teller Semmi című regényének valláspedagógiai olvasata. Szkholion 2015/2, 52-56.
 • Szövegtestek, test-szövegek. Takács Zsuzsa, Borbély Szilárd és Mestyán Ádám köteteiről – teológiai nézőpontból. Otthonos idegenség – Az Alföld Stúdió antológiája, Debrecen, Alföld Alapítvány, 2012, 77-87.

 

Konferencia szereplések

 • 2017. október 13. Kultok VI. – Metakritika

  • JuLit – Az ifjúsági irodalom kritikája német nyelvterületen címmel tartottam előadást.
 • 2015. április 10. KULTOK IV. Irodalom és interdiszciplinaritás          
  • Ifjúsági irodalom a vallásoktatásban – Janne Teller Semmi című regényének valláspedagógiai olvasata címmel tartottam előadást, melynek írott változata a Szkholion 2015/2. számában jelent meg.
 • 2011. május 26. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar – I. Bölcsész Tehetségnap Hallgatói Konferencia
  • Teológia és irodalom metszéspontjai címmel tartottam előadást.
 • 2011. április 29. Az ókori keresztény világ – országos hallgatói konferencia a Magyar Patrisztikai Társaság Debrecen-nyíregyházi Csoportja és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Patmosz Újszövetségi Kutatóintézete szervezésében
  • Tipológiai értelmezés Thomas Mann József és testvérei című regényében címmel tartottam előadást.
 • 2011. április 15. XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Társadalomtudományi Szekció, Vallás- és hittudomány II. tagozat
  • Az Istenről való beszéd lehetséges módjai Thomas Mann József és testvérei című regényében –a pályamunka átdolgozott változata a Vallástudományi Szemle 2011/3. számában jelent meg.

Frissítés dátuma: 2019.03.25.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.