A Holland irodalom és kultúra alprogram felvételi követelményei

 • Diploma: a jelöltnek – legalább jó rendű – holland nyelv és irodalom szakos egyetemi/MA oklevéllel vagy tolmács-fordító oklevéllel kell rendelkeznie. Kivételes esetben más bölcsészdiploma is elfogadható (pl. irodalom, történelem vagy filozófia szakos bölcsészdiploma), illetve 2011-től az ODT-adatbázisban megjelölt „fogadott mesterszakok”-on szerzett diploma, ilyen esetekben a jelöltnek felsőfokú holland nyelvvizsgával kell rendelkeznie.
 • Tudományos teljesítmény: Dokumentált produktumok (közlemény, TDK-dolgozat stb.) alapján kaphatók pontok (ld. DE-DSZ 3. sz. melléklete). A pontozható teljesítmények azonosak a DE Tehetséggondozó Programjának Szabályzata II. 2. c) pontjában leírt, teljesítménykreditekkel elismerhető produktumokkal.
 • Szakmai tájékozottság: a jelöltnek a jelentkezési lapjához mellékelnie kell egy 2-3 oldal terjedelmű holland nyelvű munkatervet. 
 • A felvételi vizsgán érvényesített értékelési szempontok a következők:
  • Szakmai tájékozottság – a mellékelt munkaterv és a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján:

   • A tervezett értekezés célkitűzésének, módszerének, anyagának bemutatása.
   • A téma hazai és nemzetközi tudományos jelentőségének kifejtése.
   • A tanulmányozandó korszakra, annak történelmi, társadalmi és irodalomtörténeti előzményeire vonatkozó ismeretek, valamint az irodalomtudományi felkészültségnek olyan szintje, mely elegendő alap a szakmai véleményalkotáshoz és az önálló kutatómunka megkezdéséhez.
  • A felvételi vizsgáig végzett szakmai munka:
   • Szakmai fórumokon publikált (v. publikálásra elfogadott) publikációk (tanulmányok és recenziók). A publikációkat papíron kinyomtatva, xeroxmásolat v. gépirat formájában a felvételi előtt 3 héttel el kell juttatni a doktori program vezetőjéhez.
   • TDK-szereplés.
 • Diploma minősítése: a Doktori Szabályzat szerint.
 • Költségtérítés a 2019/2020-as tanévben:
  • költségtérítéses hallgatók: 70.000 Ft/félév (kreditérvényesítéssel egyedi elbírálás alapján a tandíj csökkenthető)
  • egyéni felkészülők: egyszeri 200.000 Ft.

Frissítés dátuma: 2019.04.14.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.