A témabemutatás protokollja

PROTOKOLL A TÉMABEMUTATÁS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ (DE IKDI)

1. A doktorandusz a 2. félévben kötelezően felveszi a Témabemutatás tárgyat. (Az ezt előkészítendő, az 1. félévben Témaismertetés címen meghirdetett tárgy felvétele szabadon választható.)

2. Az alprogramvezető az érintett témavezetőkkel egyeztetve meghatározza a Témabemutatás (minden érintett számára közös) időpontját és helyét, s a szorgalmi időszak végéig közli az iskolatitkárral, aki meghirdeti azt. A Témabemutatásra a vizsgaidőszakban kerül sor, indokolt esetben augusztus utolsó és szeptember első hetében is lebonyolítható. Megjegyzés: több alprogram is tarthatja együtt a Témabemutatást. Ebben az esetben az érintett alprogramvezetők egyeztetnek.

3. A Témabemutatáson részt kell vennie az érintett témavezetőknek, az alprogramvezető(k)nek, az alprogramon belül kijelölt bírálóknak, valamint az alprogram(ok) 1–4. éves PhD- hallgatóinak.

4. A témabemutatás a doktorandusz által megtartott, alprogramtól függően 20-30 perces szabad előadásból és az azt követő szakmai vitából áll. Az előadásban a hallgató a tervezett értekezésről beszél: annak gondolati ívéről, fő hipotéziseiről, a felhasznált elméleti keret és szakirodalmi háttér lényegi pontjairól, az elemzések módszertani alapfeltevéseiről. Az előadást szakmai vita, majd hivatalos értékelés követi.

5. Az értékelést hallgatónként az alprogramon belül előre kijelölt háromtagú bizottság végzi, amelynek elnöke az érintett alprogramvezető (témavezetői érintettség vagy akadályoztatás esetén az alprogramvezetőt az adott folyamatban nem érintett témavezető helyettesítheti). Az egy alkalommal rendezett több témabemutató esetén átfedések lehetnek a szerepkörökben, így az értékelés végezhető a bizottságok egyesítésével és a témavezető részvételével is. Az értékelés érdemjegyből és részletes szóbeli minősítésből áll, amely elhangzik az egyes viták vagy az egész esemény végén.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:52