Előzetes viták

Doktorjelölt Téma Az előzetes vita időpontja Az előzetes vita helye Meghívó

Mikoly Zoltán

Literarische Spielarten der Gewalt und des Widerstands –
Erzählweisen politischer Gewalt bei Marcel Beyer, Herta Müller und Juli Zeh

2024. 06. 07. 14:00

DE Főépület, I. emelet 129. (Debrecen, Egyetem tér 1.)

Meghívó

Rasha Awale

The Rise of Neoconservative Foreign Policy and the Fall of the Shah:
Implications of Neoconservative Rhetoric and Policies toward the Middle East, 1973-1976

2024. 06. 06. 15:00

online esemény.

Meghívó

Shaimaa Alobaidi

Manifestations of Alienation and Self-Identification
in Sherman Alexie's Prose and Poetry

2024. 06. 06. 12:30

online esemény.

Meghívó

Horváth Imre Thom Gunn's Poetry: A Comparative Study 2024. 05. 27. 14:00 DE Főépület, I. emelet, Studio 111. Meghívó
Lovas Anett Csilla Az ifjúsági irodalom műfajváltozatai 2024. 05. 24. 15:00 Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) III. emelet, 303. Meghívó
Saleh Chaoui Postsecular Negotiations of Faith and Identity: Rethinking Muslim Women’s Agency in Contemporary Islamotropic Fiction 2024. 05. 03. 15:00 online esemény Meghívó
Nándori Rita From Arctic Wayfarers to Arctic Denizens: Inuit Cultural Identity and Its Textual Representations

2024. 04. 29. 14:00

Főépület 109. tanterem Meghívó
Achraf Guennouni Idrissi Intellectual Encounters across the Mediterranean: Decolonial Hermeneutics and Moroccan Islamicate Ambassadorial Narratives in Early Modernity

2024. 04. 03. 10:00

online esemény

Meghívó

Dmitry Mazalevsky

Роман-комментарий как жанр постмодернистской прозы: специфика и генезис 

2024. 03. 19. 10:30

Debreceni Egyetem, Főépület 247.
(Debrecen, Egyetem tér 1.)

 

Meghívó
Yesmina Khedhir

’There are many stories I could tell’: Cultural Memory and Trauma in Yesmyn Ward’s Salvage the Bones and Sing, Unburied, Sing

2023. 12. 08. 11:00 online esemény Meghívó
Énekes András Előd Medialitás és identitásmintázatok napjaink sportkultúrájában 2023. 06. 26. 14:00 Debreceni Egyetem, Főépület, fsz. 1/1.
(Debrecen, Egyetem tér 1.)
Meghívó

Myat Kornél

A késő-modern médiakörnyezet jelenségei és médiaelméleti megalapozása 2023. 06. 12. 14:30 Debreceni Egyetem, Főépület, fsz. 1/1. 
(Debrecen, Egyetem tér 1.)
Meghívó
Áfra János A textualitás szerepe a vizuális művészetekben, különös tekintettel az ezredforduló körüli magyar képzőművészetre 2023. 05. 17. 12:00 Debreceni Egyetem, Főépület, fsz. 7/8.
(Debrecen, Egyetem tér 1.)
Meghívó

Csorba Anett

Angst, Macht und Politik in ausgewählten Prosawerken von Marlene Streeruwitz

2023. 02. 17. 10:30

Debreceni Egyetem Főépület (Egyetem tér 1.) I. em. 133/2.

Meghívó

Neha Hooda

Children’s Television Media and Screen Experiences in India: In the Light of Social, Economic and Technological Changes between 2000 and 2020

2022. 06. 28. 13:00

DE Főépület, I. emelet, Studio 111.

Meghívó

Patrizia D’Arrigo

Lo spazio urbano in Italia fra modernità e modernismo Verga e Pirandello

2022. 06. 01. 13:00

Debreceni Egyetem, az Olasz Tanszék Könyvtára (Főépület, 422/8) + online

Meghívó

Balogh Máté Gergely

The United States of America through the Eyes of Hungarian State Secuity 1956-1989

2021. 06. 30. 11.00 

online esemény

Meghívó

Restás Attila

Bartholomaeus Keckermann (1572–1609) retorikái és a magyarországi recepció. Adalékok a hazai 17. századi retorikai műveltséghez

2021. 03. 12. 10:00

online esemény

Meghívó

Béres Norbert

A klasszikus századforduló népszerű prózairodalma

2021. 03. 05. 10:00

online esemény

Meghívó

Lénárt-Muszka Zsuzsanna

(M)Others in the Wake of Slavery: Reading Early Motherhood in Post-1980 African American Women’s Prose Writing

2021. 03. 01. 11:00

online esemény

Meghívó

Szegvölgyi-Pócsik Anett

Polcz Alaine arcai. Szubjektumkonstrukciók a háborús trauma, szerelem, gyász, utazás és halálra készülés tükrében Polcz Alaine válogatott önéletrajzi írásai alapján

2021. 01. 29. 10:00

online esemény

Meghívó

Feldmann Fanni

Beside the Iron Curtain
An Imparative Analysis of British and Eastern European Queer-themed Films

2020. 12. 14. 10:00

online esemény

Meghívó

Csordás László

A peremlét zátonyán (Az idegenség dinamikája Szilágyi István regényeiben)

2020. 12. 11. 11:00

online esemény

Meghívó

Balog Edit Otilia

A nőkép és a nőszerzővé válás alakzatai a felvilágosodás korának magyar irodalmában

2020. 09. 25. 11:00

online esemény

Meghívó

Vass Annamária

Долой соцреализм – да здравствует постмодернизм!Смена парадигмы в конце восьмидесятых

2020. 09. 15. 14:00

Debreceni Egyetem, Orosz Központ (Egyetem tér 1.)

Meghívó

Bruszel Dóra

Sztárjelenségek a késő(modern) populáris kultúrában
(Magyar női magazinok vizsgálata)

2020. 01. 15. 13:00

Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) III. emelet, 136/b.

Meghívó

Suhajda Péter

A kassáki alkotó konstruktív dinamizmusa

2019. 09. 18. 13:00

Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) III. emelet, 303. 

Meghívó

Gesztelyi Hermina

Textusok és textilek. Az erényes nő műveltsége a 17–18. században

2019. 06. 14. 14:00

Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) III. emelet, 303. 

Meghívó

Posta Anna

Sacra poetica. A 16-17. századi neolatin bibliai költészet vizsgálata hazai és nemzetközi kontextusban

2019. 04. 26. 11:00

Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) III. emelet, 303. 

Meghívó

Zsámba Renáta

’How are you Getting on with Your Forgetting?” – Class, Gender and Memory in Golden Age Crime Fiction by Women

2018. 06. 25. 11.30

Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.), I. emelet St. 111.

Meghívó

Nyári Rudolf

The Crisis of Paternity: Father-Daughter Relations in Charles Dickens’s Domestic Fiction

2018.06.22 11:00

Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.), I. emelet St. 111.

Meghívó

Trippó Sándor

Spielarten der Zeitzeugenschaft im Comic: Inszenierung der DDR-Vergangenheit in der zeitgenössischen deutschen graphischen Literatur  „finstre Kreuzgänge“ – „bunteste Welt“

2018.05.25 8:00

Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) I. emelet, 129.

Meghívó

Paksy Tünde

E.T.A. Hoffmanns Roman Die Elixiere des Teufels unter besonderer Berücksichtigung des Doppelgängermotivs und der Aspekte des Raumes

2018.05.23 13:00

Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) I. emelet, 133/2.

Meghívó

Ureczky Eszter

Cultures of Pollution: Epidemic Disease and the Biopolitics of Contagion in Contemporary Anglophone Fiction

2017.06.22 10:00

Debreceni Egyetem, Főépület, I. emelet St. 111.

Meghívó

Lakó Zsigmond

A „vágy gépezet” a szavak mögött – Pier Paolo Pasolini Calderón című művének posztkoloniális olvasata

2017.06.07 11:30

Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) IV. emelet 422/8. (A DE-BTK Olasz Tanszék Könyvtára)

Meghívó

Gönczy Monika

„Csillagokká repesztett szöveg…” Szövegközi közelítések 19. századi irodalmunk asztráltestéhez

2017.04.21 14:00

Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) III. emelet, 303. 

Meghívó

Grunda Marcell

Medea als Projektionsfigur
Die Konstruktion des Fremden in Medea-Texten

2017.04.03 14:00

Debreceni Egyetem, Egyetem tér 1., Főépület 129.

Meghívó

Balajthy Ágnes

Az utazás művészete a kortárs magyar irodalomban

2017.04.03 13:00

Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) III. emelet, 303. 

Meghívó

Mórocz Gábor

Az esztétikai önmegváltás problémája Péterfy Jenő, Asbóth János, Justh Zsigmond és Gozsdu Elek esszéiben és esszéisztikus szépprózájában

2017.02.23 14:00

Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) III. emelet 303. 

Meghívó

Veres Ottilia

 

2016. 06. 23. 11. 00

Debreceni Egyetem, Főépület, I. emelet Studio 111.

 

Oláh Róbert

Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály református lelkészek műveltsége

2016. 05. 12. 14.00

Debreceni Egyetem, főépület III. emelet 303. 

Meghívó

Zsiros Andrea

„Nem mese az, gyermek” – Források, irodalmi, mitológiai és kulturális analógiák Carlo Collodi Pinocchio kalandjai című regényében

2016. 02. 24. 13.00

Debreceni Egyetem, Főépület, IV. emelet 422/7

Meghívó

Kádár Anett Julianna

Musica dantesca – Dante költészetének zeneisége

2015. 10. 07. 14.00

Debreceni Egyetem, Főépület, IV. emelet 422/7

Meghívó

Kiss Boglárka

Integrity, Monstrosity and the Female Body in Sylvia Plath’s and Anne Sexton’s Poetry

2015. 06. 16. 11.00

Debreceni Egyetem, Főépület, I. emelet 109.

Meghívó

Pataki Éva

Space, Movement and Identity in Contemporary british Asian Fiction

2014. 06. 12. 14.00

Debreceni Egyetem, Főépület, I. emelet Studio 111.

Meghívó

Herczeg Ákos

Az én alakzatai a modernség küszöbén (Szubjektivitás és költőiség Ady Endre lírájában)

2014. 06. 20. 14.00

Debreceni Egyetem, Főépület, III. emelet 303.

Meghívó

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 29. 13:36