Képzés, működés

Az Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán korábban akkreditált négy doktori program (Anglisztika-Amerikanisztika, Magyar és összehasonlító irodalomtudományi, Francia irodalomtudományi, Német irodalomtudományi) összevonásával alakult meg. Az így létrejött Irodalomtudományok Doktori Iskola (2017 szeptemberétől: Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola) 2001. január 1-jétől a MAB döntése értelmében ideiglenes akkreditációt nyert el, végleges akkreditációja pedig 2001 folyamán ment végbe. A DE doktori bizottságának előterjesztése alapján a MAB plénuma, 2002. február 22-i ülésén, a korábban ideiglenesen akkreditált doktori iskola végleges jóváhagyásáról döntött. A MAB 2002/2/III. sz. határozatának értelmében a Debreceni Egyetem a Bölcsészettudományok tudományterületen, ezen belül az Irodalomtudományok (jelenleg: Irodalom- és kultúratudományok) tudományágban doktori képzésre, doktori fokozat odaítélésére, valamint habilitációs eljárás lefolytatására jogosult. Jogosult továbbá arra, hogy doktori fokozatként honosíthatja a külföldön szerzett tudományos fokozatot akkor, ha a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek vagy kiegészítő feltételek előírásával megfeleltethetők a doktori fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek.

A doktori iskola megalakulásakor a képzési nyelvek különbözőségét, valamint az egyéb adottságokat figyelembe véve három programmal, azokon belül öt alprogrammal (3+2) indult:

1. Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program

 • magyar irodalmi alprogram
 • szlavisztikai alprogram
 • német irodalmi alprogram

2. Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program

 • angol irodalmi alprogram
 • észak-amerikai irodalmi alprogram

3. Francia irodalomtudományi program.

2003-ban a Francia irodalomtudományi program alprogramként beolvadt a Magyar és összehasonlító irodalomtudományi programba, így az iskola 2003-tól két programmal, azon belül hat alprogrammal (4+2) működött tovább, majd 2011-ben megalakult az Olasz irodalomtudományi alprogram, 2014-ben pedig a Mediális kultúratudományi alprogrammal, 2017-ben a Néderlandisztika alprogrammal bővült a Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program. 2019. március 27-től az iskola program és alprogramnevei módosultak.

A DE IKDI jelenlegi struktúrája:

1. Magyar irodalmi, modern filológiai és kultúratudományi program

 • Francia irodalom és kultúra alprogram
 • Holland irodalom és kultúra alprogram
 • Magyar irodalom és kultúra alprogram
 • Mediális kultúratudomány alprogram
 • Német irodalom és kultúra alprogram
 • Olasz irodalom és kultúra alprogram
 • Orosz irodalom és kultúra alprogram

2. Angol és észak-amerikai irodalom- és kultúratudományi program

 • Angol irodalom és kultúra alprogram
 • Észak-amerikai irodalom és kultúra alprogram

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:52