Az IKDI publikációs gyakorlata

Az IKDI alapvető szakmai elvárása, hogy az értekezés benyújtása előtt a jelölt rangos szakmai fórum(ok)on publikáljon. A témavezetők az arra érdemesnek ítélt tanulmányok közléséhez tanácsot, segítséget nyújtanak, a szakmai színvonalért felelősséggel tartoznak. Az értekezésre vonatkozó tartalmi követelményeket a témavezető határozza meg, a formai kritériumokat pedig a DSZ-ben előírtak szerint kell teljesíteni. Az IKDI mind internetes honlapján, mind nyomtatott PR-füzet révén igyekszik programjait közzétenni, hogy minél nagyobb számú jól felkészült hallgatót nyerjen meg a képzés számára.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:52