Doktori védések

Doktorjelölt Az értekezés címe A vita időpontja A vita helyszíne Kapcsolodó rekordok
Szegvölgyi-Pócsik Anett Az író Polcz Alaine – Az önéletírások megalkotott női szubjektuma 2023-X-04 13:00 DE BTK Angol-Amerikai Intézet Könyvtára (DE Főépület, Egyetem tér 1. 101.)

megívó

Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

Chattopadhyay Shrimoyee Non-Conforming Women in Neoliberal Cities: Re-thinking Empowerment in Contemporary Diaspora Fiction and Film 2023-VII-03 12:00 Debreceni Egyetem Főépület (Egyetem tér 1.) I. emelet St. 111.

meghívó

Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

D'Arrigo Patrizia Lo spazio urbano in Italia fra modernità e modernismo: Le novelle di Verga e Pirandello 2023-V-05 13:00

Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) 422/8

(Az Olasz Tanszék könyvtára)

meghívó

Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

Csordás László A peremlét zátonyán – Az idegenség dinamikája Szilágyi István regényeiben     2022-VII-15 12:00

Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) 303.

(A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Könyvtára) + online

meghívó

Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

Balogh Máté Gergely The United States of America through the Eyes of Hungarian State Secruity 1956-1989 2022-III-25 12:00 Debreceni Egyetem, Főépület, St. 111.

meghívó

Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

Balog Edit Otilia A nőkép és a nőszerzővé válás alakzatai a felvilágosodás korának magyar irodalmában 2021-XI-12 14:00 online esemény

meghívó

Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

Lénárt-Muszka Zsuzsanna Mothers in the Wake of Slavery: The Im/possibility of Motherhood in Post-1980 African American Women’s Prose 2021-XI-08 09:30  Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) 109. terem

meghívó

Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

Béres Norbert Zoltán A klasszikus századforduló népszerű prózairodalma 2021-X-29 14:00

Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) 303.

(A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Könyvtára)

meghívó

Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

Restás Attila Bartholomaeus Keckermann (1572–1609) retorikái és a magyarországi recepció : Adalékok a hazai 17. századi retorikai műveltséghez  2021-X-04 12:00

Debreceni Egyetem, Főépület, 3. emelet 303.

(A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Könyvtára)

meghívó

Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

Feldmann Fanni Queering the Iron Curtain: Spaces of Otherness in British and Eastern European Cinema 2021-09-24 09:00:00  Debreceni Egyetem, Főépület, I. emelet 119. terem

meghívó

Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

Suhajda Péter Avantgárd és konstruktív szemlélet - Kassák Lajos ars poeticái 2021-IX-07 12:00

 Debreceni Egyetem, Főépület, 3. emelet 303. (

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Könyvtára)

meghívó

Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

Vass Annamária Долой соцреализм – да здравствует постмодернизм! Смена парадигмы в конце восьмидесятых  2021-VI-16 13:00  DE BTK Szlavisztikai Intézet Könyvtára (főépület, 2. emelet 247.)

meghívó

Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

Bruszel Dóra  Sztárjelenségek a (késő)modern populáris kultúrában  2020-XII-18 14:00 online esemény

meghívó

Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

Posta Anna Sacra poesis: A késő humanista (1514–1619) neolatin bibliai költészet hazai és nemzetközi kontextusban 2019-XII-06 13:00

Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) 303.

(A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Könyvtára)

meghívó

Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

Gesztelyi Hermina Ágnes

Textusok és textilek – Az erényes nő műveltsége a 17–18. században

 2019-XI-29 11:00

Debreceni Egyetem, Főépület, 3. emelet 303.

(A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Könyvtára)

meghívó

Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

Nyári Rudolf Paternity in Crisis: Father-Daughter Relations in Charles Dickens’s Domestic Fiction  2019-IX-24 13:00 Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) 1. em. 101. Könyvtári Olvasóterem

meghívó

Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

Paksy Tünde „finstre Kreuzgänge“ – „bunteste Welt“. 
E. T. A. Hoffmanns Roman „Die Elixiere des Teufels” unter besonderer Berücksichtigung des Doppelgängermotivs und der Aspekte des Raumes
2019-V-14 11:30 Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet, I. emelet. 129. meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Zsámba Renáta "How are you Getting on with Your Forgetting?” – Class, Gender and Memory in Golden Age Crime Fiction by Women 2019-II-25 13:30 Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) 101. sz. Könyvtári Olvasó meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Trippó Sándor Spielarten der Zeitzeugenschaft im Comic: Inszenierung der DDR-Vergangenheit in der zeitgenössischen deutschen graphischen Literatur 2019-I-11 09:01 Debreceni Egyetem, Főépület (Egyetem tér 1.) I. em. 129. (a Germanisztikai Intézet könyvtára) meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Lakó Zsigmond „A szerző mint tragikus hős” – Pier Paolo Pasolini Calderón című művének kultúratudományos olvasata 2018-XII-12 13:00

Debreceni Egyetem, Főépület, IV. emelet, 422/8.

(A DE-BTK Olasz Tanszék Könyvtára)

meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Grunda Marcell Kulturelle Lesbarkeiten von Medea. Reflexionen und Projektionen eines Mythos in der Gegenwartsliteratur 2018-VII-03 08:00 Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet, I. em. 133/2-es terem meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Balajthy Ágnes Az utazás művészete a közelmúlt magyar irodalmában 2018-VI-21 12:30

Debreceni Egyetem, Főépület, 3. em. 303.

(A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Könyvtára)

meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Ureczky Eszter Cultures of Pollution: Epidemic Disease and the Biopolitics of Contagion in Contemporary Anglophone Fiction   2017-XII-01 14:00 Debreceni Egyetem, Főépület, I. emelet Stúdió 111. meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Mórocz Gábor Az esztétikai önmegváltás problémája Péterfy Jenő, Asbóth János, Justh Zsigmond és Gozsdu Elek esszéiben és esszéisztikus szépprózájában 2017-X-27 14:00

Debreceni Egyetem, Főépület, III. emelet, 303.

(A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Könyvtára)

meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Gönczy Monika "Csillagokká repesztett szöveg…” Szövegközi közelítések a 19. század második felének magyar irodalmához 2017-X-20 13:00

Debreceni Egyetem, Főépület, III. emelet, 303.

(A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Könyvtára)

meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Veres Ottilia Colonial Encounters in J.M. Coetzee’s Early Fiction: Two Tropes of Intersubjectivity 2017-VI-27 14:00 Debreceni Egyetem, (Egyetem tér 1.) Főépület, I. emelet St. 111. meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Kádár Anett Julianna Musica dantesca - Dante költészetének zeneisége 2017-V-02 15:00 Debreceni Egyetem, Főépület, Olasz Tanszék Könyvtára 422/8. meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Oláh Róbert Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály református lelkészek könyves műveltsége 2016-XII-16 14:00 Debreceni Egyetem, Főépület, 303. (Debrecen, Egyetem tér 1 meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Szanyi Ildikó Gegenwärtige Tendenzen des Mundartgebrauchs und der Mundartliteratur in der Deutschschweiz, insbesondere im Oberwallis 2016-VI-07 13:00 Debreceni Egyetem, Főépület, I. emelet 133 / 2. terem meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Móré Tünde Ars peregrinandi : A 16. századi wittenbergi magyar peregrinusok neolatin búcsúztatóverseinek vizsgálata hazai és nemzetközi kontextusban 2016-III-18 14:00  Debreceni Egyetem, Főépület, 303. (Debrecen, Egyetem tér 1.) meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Alvarez García Gerardo Hugo Die Geburt eines Klassikers der Moderne. Die Rezeption von Musils Mann ohne Eigenschaften 2016-II-08 13:00 Debreceni Egyetem, Egyetem tér 1., Főép. 133/2 meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Asztalos Márta Cases of Patricide and (Self-)Fathering in Selected Novels of the American South 2016-I-29 13:30 Debreceni Egyetem, Főépület, I. emelet St. 111. meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Réti Zsófia Nekünk nyolcvan: közelítések a nyolcvanas évek magyar kulturális emlékezetéhez (Korabeli stratégiák, populáris mítoszok és ezek továbbélései) 2015-XII-21 14:00 Debreceni Egyetem, Főépület, Fszt. 58. meghívó
Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Lelkes Zsófia Der Bühnenvolkstanz im ungarischen Theater 1945-1989 : Kulturpolitik – Theaterstruktur - Tanzästhetik 2015-VI-09 11:00 Debreceni Egyetem, Főépület, I. emelet 133/2. meghívó
az értekezés tézisei (magyar)
az értekezés tézisei (in English)
az értekezés
DOI/handle elérés
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
további információk
Herczeg Ákos Az én alakzatai a modernség küszöbén. Szubjektivitás és költőiség Ady Endre lírájában 2015-V-20 14:00  Debreceni Egyetem, Főépület, III. emelet 303. (A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Könyvtára) meghívó
 
az értekezés tézisei (magyar)
az értekezés tézisei (in English)
az értekezés
DOI/handle elérés
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Kis Gábor Az ördöggel kötött szövetség mitologémája a XIX. századi prózairodalomban (különös tekintettel Conrad Ferdinand Meyer Az asszonybíró című elbeszélésére) 2015-V-19 14:00 Debreceni Egyetem, Főépület, III. emelet 303. (A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Könyvtára) meghívó
 
az értekezés tézisei (magyar)
az értekezés tézisei (in English)
az értekezés
DOI/handle elérés
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Pataki Éva Space, Movement and Identity in Contemporary British Asian Fiction 2015-III-06 10:00 Debreceni Egyetem, Főépület, I. emelet 101. (könyvtári olvasóterem) meghívó
 
az értekezés tézisei (magyar)
az értekezés tézisei (in English)
az értekezés
DOI/handle elérés
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Bökös Borbála Intermediality and Narrative Identity in Paul Auster’s Ouevre  2015-I-23 13:00 DE Főépület, I. emelet St. 111. tanterem meghívó
 
az értekezés tézisei (magyar)
az értekezés tézisei (in English)
az értekezés
DOI/handle elérés
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Lakfalviné Szögedi Gabriella A tapasztalás és az önmeghatározás Paul Fleming (1609-1640) költészetében 2015-I-20 10:45 Debreceni Egyetem, Főépület, I. emelet 133/2 meghívó
az értekezés tézisei (magyar)
DOI/handle elérés
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
további információk
Kulin Borbála „Ragyognak a tárgyak” – az illyési életmű transzcendenciájának néhány vonásáról 2015. I. 16. 14:00:00 Debreceni Egyetem, Főépület, III. emelet 303. (A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Könyvtára) meghívó
az értekezés tézisei (magyar)
az értekezés tézisei (in English)
az értekezés
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Sebestyén Attila Menedzsment és humán műveltség: A szervezeti és üzleti élet átlelkesítése 2014. XII. 03. 14:00:00 Debreceni Egyetem, Főépület, III. emelet 303. (A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Könyvtára) meghívó
az értekezés tézisei (magyar)
az értekezés tézisei (in English)
az értekezés
a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
Venkovits Balázs "We Are Clearly Deceived at Home:" Inter-American Images and the Depiction of Mexico in Hungarian Travel Writing During the Second Half of the Nineteenth Century 2014. IX. 19. 14:30:00 DE Egyetemi Főépület, I. emelet 101. sz. Könyvtári Olvasó meghívó
az értekezés tézisei (magyar)
az értekezés tézisei (in English)
az értekezés
további információk
Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 14. 15:17