A fokozatszerzési eljárás iskolaspecifikus követelményei

A PhD fokozatszerzési eljárás rendjét a BDTDSZ részletes szabályzatban rögzítette, az IKDI mindenben ehhez kíván alkalmazkodni.

Kiegészítések
    
a) Az idegen nyelvek ismeretét illetően az IKDI igazodik a BDTDSZ-ben meghatározott nyelvi követelményekhez, azzal a megszorítással, hogy a második nyelv nem lehet eszperantó vagy olyan kisnyelv, mely az irodalomtudományi tájékozódást nem segíti elő.
b) Modern filológiai témák esetén a PhD-hallgató a témavezetővel konzultálva dönti el, hogy az értekezés az adott munkanyelven vagy magyarul készüljön el.
c) Az IKDI az értekezés benyújtásakor a DSZ-ben meghatározott elektronikus dokumentumokat a 2. sz. mellékletben meghatározottak szerint fogadja el.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:52