Az előzetes vita protokollja

PROTOKOLL AZ ELŐZETES VITA LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

1. Az előzetes vita a fokozatszerzési eljárás részeként bonyolítható le, legkésőbb a disszertáció beadási határideje előtt 3 hónappal.

2. Az előzetes vitán legalább öt tudományos fokozattal rendelkező szakember részvétele szükséges, köztük legalább három a bíráló bizottság tagja. A bizottság tagjainak legalább egyharmada nem oktatója az adott doktori iskolának. Az előzetes vita elnöke az adott doktori iskola törzstagja. Az előzetes vita elnökét és tagjait a doktori iskola tanácsa szavazza meg.

3. Az előzetes vitára benyújtott értekezést a doktori iskola titkára – bírálat előtt – szövegegyezés keresés céljából megküldi az Egyetemi és Nemzeti Könyvtárnak (crosscheck@lib.unideb.hu). A könyvtár három munkanapon belül előállítja a szűrés eredményét tartalmazó dokumentumot, amelyet az iskolatitkár a doktorjelölt részére továbbít. A szövegegyezőség vizsgálat eredményéhez a doktorjelölt és a témavezető nyilatkozatot mellékel. A doktorjelölt az értekezésben felhasznált saját publikációkat tételesen tartalmazó magyarázó jegyzéket készít, a témavezető pedig kijelenti, hogy az értekezés előzetesen kialakított munkaterv szerint a tudományos etikai normák betartásával készült.

4. A szövegegyezés-vizsgálat eredményét, valamint a doktorjelölt és a témavezető nyilatkozatát a doktori iskola titkára továbbítja az értekezés előzetes bírálóinak (és egy eredeti verziót is a könnyebb olvashatóság okán). A bírálók az általuk készített írásos bírálatban kötelesek nyilatkozni, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján az értekezés megfelel a publikálás tudományetikai követelményeinek. Amennyiben az előzetes vitán tárgyalt dolgozathoz képest az értekezés szövege számottevően módosul vagy kiegészül, akkor a nyilvános vita előtt újabb szövegegyezőség vizsgálat lefolytatására van szükség. Szövegegyezőség-vizsgálattal kapcsolatos doktorjelölti és témavezetői nyilatkozat űrlapja innen tölthető le: Szövegegyezőség-vizsgálattal kapcsolatos doktorjelölti és témavezetői nyilatkozat

5. Az alprogram egyezteti az előzetes vita időpontját az elnökkel és a felkért bírálókkal, elkészíti az előzetes vita meghívóját. A meghívót az iskolatitkár továbbítja, meghirdeti az eseményt az iskola honlapján.

6. Az előzetes vita nyilvános a doktori iskolában. Az értekezéshez a hozzáférést a doktori iskola titkára biztosítja.

7. Az előzetes vitát az alprogram bonyolítja le, külső bíráló és tag számára útiköltséget fizet (indokolt esetben szállásdíjat). Tiszteletdíjat az alprogram költségvetése függvényében fizethet az elnöknek és a tagoknak.

8. A vitáról jegyzőkönyv és jelenléti ív készül. A jegyzőkönyv űrlapja innen tölthető le: Doktori értekezés előzetes vitájának jegyzőkönyve

9. A jegyzőkönyv mellékleteként csatolandók az előzetesen megírt bírálói vélemények és a hozzászólások. A jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet az alprogramok az iskolatitkárnak juttatják el, aki archiválás után az eredeti példányokat eljuttatja a BDT-titkárnak, együtt a szövegegyezőségi vizsgálathoz kapcsolódó dokumentumokkal, valamint az iskolatanács tagjainak.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:52