A felvételi eljárás iskolaspecifikus követelményei

A jelentkezés és felvétel szabályai az IKDI-ben

A jelentkezés általános feltételeit, rendjét, követelményeit a DSZ és BDTDSZ szabályozza.

Az IKDI a felvételi tájékoztatóban közzéteszi programját, kijelöli a felvételi vizsga követelményeit és az értékelés szempontjait. Az ODT-adatbázisban, témavezetőkhöz rendelve, meghirdeti a témakiírásokat. Az egyes programoknak az IKDIT által jóváhagyott programspecifikus felvételi feltételeit az adott program szórólapjai jelölik meg. Megbízza a felvételiztető bizottságok elnökeit és tagjait, felkéri őket az eljárás lefolytatására. A két program mindegyike önálló bizottsággal felvételiztet, majd az IKDI tanácsa a rendelkezésre álló ösztöndíjas helyek elosztásáról dönt az adott elosztási arányok szerint (avagy szakmai indokok alapján a programok közötti belső átcsoportosítással), és az így kialakított javaslatot képviseli a BDT előtt. Az elsőéves hallgatók tanév eleji tájékoztatóját az egyes programok önállóan is megszervezik, de az iskolavezető és a titkár közös általános orientációt tart, lehetőleg a programtájékoztatók előtt.

Az IKDI iskolaspecifikus felvételi tájékoztatóját évenként megújítja és a BDT-hez eljuttatja.

A felvételi tájékoztató tartalmazza:

a) a vezető nevét;

b) a titkár nevét és elérhetőségeit;

c) a doktori iskola webcímét;

d) a doktori programok és alprogramok megnevezését, vezetőik nevét;

e) a(z) (al)programtitkárok nevét és elérhetőségeit;

f) az iskola-, program és/vagy alprogram-specifikus felvételi követelményeket.

Az IKDI szervezeti és működési szabályzatával egyidejűleg érvényes iskolaspecifikus követelmények

A doktori iskola felvételi követelményei az egyéni felkészülők számára:

 Az egyéni felkészülőknek legalább négy, szakmailag elismert folyóiratban megjelent szaktanulmánnyal kell rendelkezniük és a felvételikor be kell adniuk az értekezés előzetes változatának kéziratát.

 A jelen szervezeti és működési szabályzattal egyidejűleg érvényes alprogram-specifikus követelmények:

 

 

 

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 30. 12:42